Útmutató és adatlapok a nyomtatott és internetes sajtótermékek bejelentéséhez

Legutóbb frissítve: 2019. április 10.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy karbantartási munkálatok miatt 2018.09.18-án (kedd) 14:00 órától 17:00 óráig az NMHH elektronikus űrlapjai nem lesznek elérhetőek! Megértésüket, türelmüket köszönjük!

1. Elektronikus úton történő bejelentés

A sajtótermék nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására vagy nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelmet (bejelentést) - amennyiben a Bejelentő rendelkezik a MAGYARORSZÁG.HU Kormányzati Portál használatára feljogosító Ügyfélkapu azonosítóval - elektronikus úton  javasolt kitölteni és a Hatóság részére megküldeni. Az elektronikus bejelentő lap többletinformációkat tartalmazó felugró ablakokkal és - a Bejelentő által megjelölt lehetőségek alapján - a kitölteni rendelt adatmezők személyre szabásával segíti az ügyfelek munkáját.

Új sajtótermék bejelentése esetén az elektronikus bejelentő lapon az előzetesen - a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével - igényelt befizetési azonosítót is fel kell tüntetni. Új sajtótermék bejelentése során első lépésként befizetési azonosítót kell igényelni, majd ezt követően a sajtótermékre vonatkozó bejelentést megtenni.

A „Befizetési azonosító igénylő űrlap” és az elektronikus bejelentő lap az alábbi linkeken érhető el:

(Adatmódosítás vagy törlés esetén sem befizetési azonosítóra, sem befizetésre nincs szükség.)

2. Postai úton vagy személyesen történő bejelentés

Amennyiben a Bejelentő nem rendelkezik Ügyfélkapu azonosítóval, lehetősége van az általa kiválasztott adatlapot kézzel vagy  számítógépes szövegszerkesztővel is kitölteni. Valamennyi eljárás adatlapja PDF, DOCX és RTF formátumban is egyaránt elérhető és számítógépes szövegszerkesztővel (a PDF formátum PDF olvasóval is) kitölthető. A kitöltött adatlapok kinyomtatását megelőzően – a nyomtató kímélése érdekében – az adatlapok háttérszínének megjelenítését javasolt kikapcsolni.

A kérelem hiánytalanul kitöltött, keltezéssel és megfelelő aláírással ellátott egyetlen eredeti példánya postai úton vagy személyesen nyújtható be.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda
levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 689.
cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.

Kérjük, hogy a kérelem tartalmának (a szándéka szerinti eljárásnak) megfelelően az alábbi adatlapot válassza:

Sajtótermék

Eljárás

Adatlapok

új sajtótermék (még nem szerepel a nyilvántartásban)

új sajtótermék bejelentése

„S-00”

nyilvántartásban hatályosan szereplő sajtótermék

adatok módosítása

„S-01”

törlés

„S-02”

nyilatkozat nem megjelenő sajtótermékről

„S-03”

3. Több sajtótermék egyidejű bejelentése

Ugyanazon adatlap segítségével több különböző című, de azonos alapítói és kiadói adatokkal rendelkező sajtótermék adatai is megjelölhetőek. A további sajtótermékek címének felsorolására az adatlapok hátlapján van lehetőség. Ha a sajtótermékek alapítói és kiadói adatai különböznek, az adatlapot érintett sajtótermékenként külön kell kitölteni, és a szükséges mellékleteket is valamennyi adatlaphoz (sajtótermékenként) külön kell mellékelni. Ha a sajtótermék kiadója egyidejűleg nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, sajtótermékeit külön-külön (külön nyomtatott és internetes sajtótermékként, külön adatlapok kitöltésével) köteles bejelenteni. Ugyanazon küldeményben (borítékban) egyidejűleg több kérelem is benyújtható, egy kérelemből azonban mindössze egyetlen megfelelően aláírt, eredeti példányt szükséges megküldeni.

4. Eljárási díj

Új sajtótermék bejelentése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (Díjrendelet) előírásai szerint sajtótermékenként 3.000 forint eljárási díjat kell fizetni. A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell megfizetni.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában elektronikus úton történő bejelentés esetén a befizetési azonosítót, postai úton vagy személyesen történő bejelentés esetén a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát (sajtótermék nyilvántartásba vétele) kötelező feltüntetni.

A befizetőnek lehetősége van egyidejűleg (ugyanazon befizetés alkalmával) egy összegben több eljárási díjat befizetnie; elektronikus úton történő bejelentés esetén több sajtótermékkel összefüggésben is egyetlen befizetési azonosítót kell igényelni, miközben postai úton vagy személyesen történő bejelentés esetén az érintett eljárások számát és tárgyát kell a közleményben egyértelműen jelezni (például: „12 db új sajtótermék bejelentése”).

természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás („csekk”) útján is teljesítheti. A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény alapján a Hatóság számlát állít ki.

A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére („S-01”), valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló („S-02”) eljárás díjmentes. Díjmentes továbbá az eljárás, ha a Hatóság a nem megjelenő sajtótermékről szóló („S-03”) nyilatkozat alapján jár el.

5. További információk

A bejelentő lap kitöltését megelőzően javasolt az általános tájékoztatót gondosan áttanulmányozni. Amennyiben az adatlapokkal, valamint az eljárásokkal összefüggésben további információra van szüksége, kérjük, hogy keresse fel a szeged@nmhh.hu elektronikus levélcímet, vagy a 62/568-300 telefonszámot.