Nyilvános meghallgatás a digitális műsorszórásról és az EU-harmonizált 700 MHz-es frekvenciasáv használatáról

Az esemény helyszíne: MOM Kulturális Központ, Kupola terem
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Az esemény időpontja: 2017. július 11.
10:00–12:00

Közzétéve: 2017. június 9.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 39. § (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlést érintő jogszabályok és azok érvényesítésére vonatkozó intézkedések, illetve a jogalkalmazói gyakorlat előkészítésével, kialakításával kapcsolatos szakmai álláspontok és vélemények megismerése céljából

nyilvános meghallgatást tart.

A nyilvános meghallgatás tárgya a VHF III. és az UHF sávok (174-230, 470-790 MHz) hasznosítására, azaz a digitális műsorszórás jövőjére és mobil szélessávú frekvenciahasználati lehetőségekre vonatkozó terveket, menetrendet tartalmazó nemzeti ütemterv.

A 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló 2017. május 17-i (EU) 2017/899 európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikk (1) bekezdése alapján a tagállamok az érintettekkel történt konzultációt követően kötelesek elkészíteni a nemzeti ütemtervet.

A nyilvános meghallgatáson a Hatóság tájékozódni kíván az érintettek digitális műsorszórásról és az EU-harmonizált 700 MHz-es frekvenciasáv használatáról kialakított véleményéről.

A nyilvános meghallgatásra 2017. július 11-én, kedden Budapesten 10 órai kezdettel kerül sor (regisztráció 9:30-tól). A nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos előkészítő dokumentumokat a Hatóság – az üzleti titok kivételével – legkésőbb 2017. június 23-ig közzéteszi az internetes oldalán.

A Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy álláspontjukat, javaslatukat, észrevételeiket legkésőbb a nyilvános meghallgatáson szóban vagy írásban terjeszthetik elő. A nyilvános meghallgatással kapcsolatban elektronikus dokumentumként a szakmaiegyeztetes@nmhh.hu e-mail címre beküldött anyagokat a Hatóság legkésőbb a meghallgatást megelőző 8 nappal honlapján közzéteszi.

Kérjük, hogy a szakmai érdekeltek részvételi szándékukat a szakmaiegyeztetes@nmhh.hu e-mail címen legkésőbb 2017. június 27-ig jelezzék. A rendezvény nem sajtó nyilvános.

A nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót készít, amely tartalmazza az előterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat, kivéve az észrevételt vagy javaslatot tevő által üzleti titoknak minősített adatokat. Az összefoglalót a Hatóság a meghallgatás időpontját követő harminc napon belül közzéteszi internetes honlapján.