Nyilvános meghallgatás a VHF III. és az UHF sáv hasznosításáról szóló nemzeti ütemterv végrehajtásával összefüggő feladatokról

Az esemény helyszíne: MOM Kulturális Központ, Kupolaterem
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Az esemény időpontja: 2017. november 23.
10:00–12:00

Közzétéve: 2017. október 16.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 39. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, az elektronikus hírközlést érintő jogszabályok és azok érvényesítésére vonatkozó intézkedések, illetve a jogalkalmazói gyakorlat előkészítésével, kialakításával kapcsolatos szakmai álláspontok és vélemények megismerése céljából

nyilvános meghallgatást tart.

A nyilvános meghallgatás tárgya a digitális műsorszórásról és az EU-harmonizált 700 MHz-es frekvenciasáv használatáról 2017. július 11-én megtartott nyilvános meghallgatáson bemutatott frekvenciagazdálkodási tervek végrehajtását megelőzően a piaci szereplők tájékoztatása, valamint a mobil szélessávú frekvenciahasználati lehetőségekkel és a VHF sáv hasznosításával összefüggésben felmerült kérdésekben a piaci szereplők véleményének megismerése.

A nyilvános meghallgatásra 2017. november 23-án, a MOM Kulturális Központ Kupolatermében (1124 Budapest, Csörsz u. 18.) kerül sor 10 órai kezdettel (regisztráció 9:30-tól). A nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos előkészítő dokumentumokat a Hatóság – az üzleti titok kivételével – legkésőbb 2017. november 13-ig közzéteszi az internetes honlapján.

A Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy álláspontjukat, javaslatukat, észrevételeiket legkésőbb a nyilvános meghallgatáson szóban vagy írásban terjeszthetik elő. A nyilvános meghallgatással kapcsolatban elektronikus dokumentumként az mfcn@nmhh.hu e-mail címre beküldött anyagokat a Hatóság legkésőbb a meghallgatást megelőző 8. napig internetes honlapján közzéteszi.

Kérjük, hogy a szakmai érdekeltek részvételi szándékukat az mfcn@nmhh.hu e-mail címen legkésőbb 2017. november 10-ig jelezzék. A rendezvény nem sajtónyilvános.

A nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót készít, amely tartalmazza az előterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat, kivéve az észrevételt vagy javaslatot tevő által üzleti titoknak minősített adatokat. Az összefoglalót a Hatóság a meghallgatás időpontját követő harminc napon belül közzéteszi internetes honlapján.