Egyeztetés az országos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírandó pályázati eljárás kiírási dokumentációjának tervezetéről

Az esemény helyszíne: MOM Kulturális Központ
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Az esemény időpontja: 2019. március 20.
10:00–12:00

Közzétéve: 2019. március 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Kiíró) a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 39. § (1) bekezdése és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (2) bekezdése alapján 2019. március 6-án közzétette az országos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzésére irányuló pályázat (a továbbiakban: Pályázat) kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) tervezetét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internetes honlapján (www.nmhh.hu), valamint az 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. szám alatt található hirdetőtábláján.

A Kiíró az Eht. 40/A. § (4) bekezdése alapján a Dokumentáció tervezetéről 2019. március 20. napján 10 órakor a MOM Kulturális Központban, 1124 Budapest, Csörsz u. 18. szám alatt konzultációt tart.

A konzultáción a Kiíró képviselői elsősorban a műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságára és az ehhez használható frekvenciakészlet jellemzőire, valamint a Pályázat eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozóan adnak tájékoztatást.

Az érdekeltek a konzultáció témájához kapcsolódó kérdéseiket írásban a konzultáció időpontját megelőzően is megküldhetik a palyazat.dvbt.t2@nmhh.hu e-mail címre.

Az érdekelteknek a konzultáción történő részvételi szándékukat, a résztvevő(k) nevét legkésőbb a konzultáció napját megelőző nap 12:00 óráig be kell jelenteniük a palyazat.dvbt.t2@nmhh.hu e-mail címen.

A konzultáción az érdekelt természetes személyt, jogi személyt, egyéni céget, illetve egyéb szervezetet legfeljebb három személy képviselheti. A konzultáció megkezdése előtt a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

A konzultáció a sajtó számára nem nyilvános.

Az Eht. 40/A. § (6) bekezdése alapján a konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a Kiíró a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – az Eht. 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével – internetes honlapján közzéteszi. A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.