Nyilvános meghallgatás a mobil hálózatok üzemeltetésére alkalmas frekvenciasávok hasznosításával kapcsolatos szakmai kérdésekre

Az esemény helyszíne: MOM Kulturális Központ Kupola terem
1124 Budapest, Csörsz u.18.
Az esemény időpontja: 2019. december 13.
10:00–12:00

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 39. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint az elektronikus hírközlést érintő jogszabályok és azok érvényesítésére vonatkozó intézkedések, illetve a jogalkalmazói gyakorlat előkészítésével, kialakításával kapcsolatos szakmai álláspontok és vélemények megismerése céljából

nyilvános meghallgatást tart.

A nyilvános meghallgatás tárgya a mobil hálózatok üzemeltetésére alkalmas frekvenciasávok hasznosítására vonatkozó frekvenciagazdálkodási tervek véglegesítését megelőzően a piaci igények felmérése, valamint a mobil szélessávú frekvenciahasználati lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekben a piaci szereplők véleményének megismerése.

A nyilvános meghallgatásra 2019. december 13-án, a MOM Kulturális Központ Kupola termében (1124 Budapest, Csörsz u. 18.) kerül sor 10 órai kezdettel (regisztráció 9:30-tól). A nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos előkészítő dokumentumokat a Hatóság – az üzleti titok kivételével – legkésőbb 2019. december 3-ig közzéteszi az internetes honlapján.

A Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy álláspontjukat, javaslatukat, észrevételeiket legkésőbb a nyilvános meghallgatáson szóban vagy írásban terjeszthetik elő. A nyilvános meghallgatással kapcsolatban elektronikus dokumentumként a konzultacio2019@nmhh.hu e-mail címre beküldött anyagokat a Hatóság legkésőbb a meghallgatást megelőző 8. napig internetes honlapján közzéteszi.

Kérjük, hogy a szakmai érdekeltek részvételi szándékukat a konzultacio2019@nmhh.hu e-mail címen legkésőbb 2019. december 5-ig jelezzék. A rendezvény nem sajtónyilvános.

A nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót készít, amely tartalmazza az előterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat, kivéve az észrevételt vagy javaslatot tevő által üzleti titoknak minősített adatokat. Az összefoglalót a Hatóság a meghallgatás időpontját követő harminc napon belül közzéteszi internetes honlapján.

A hatóság a nyilvános meghallgatáson elhangzottaknak megfelelően a témakör kiemelt súlyára és a közelgő ünnepekre tekintettel 2020. január 15-éig várja a nyilvános meghallgatás tárgyával összefüggő észrevételeket és javaslatokat. A Hatóság a nyilvános meghallgatásról készített összefoglalóval internetes honlapján közzéteszi a konzultacio2019@nmhh.hu e-mail címre beküldött anyagokat az észrevételt vagy javaslatot tevő által üzleti titoknak minősített részek kivételével. Ennek megfelelően az összefoglaló is csak ezt a dátumot követően lesz elérhető.