Online mapping

Általános tájékoztatás a szélessávú helyhez kötött internet hálózati lefedettség és ellátottság felmérésére irányuló adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan

A szélessávú, azaz gyorsabb és jobb minőségű internet csatlakozás, egyre fontosabb szerepet játszik nem csak a vállalkozások versenyképessége, hanem a társadalmi befogadás területén is. Az Unió az Európa 2020 stratégia keretében több célt is meghatározott: ezek egyike szerepel az említett stratégia Európai Digitális Menetrend kiemelt kezdeményezésében, miszerint 2020-ra minden európai polgár hozzáférjen legalább 30 Mbit/s sebességű, illetve az európai háztartások legalább 50%-a pedig a 100 Mbit/s-os sávszélességet meghaladó sebességű szélessávú hálózathoz.

Az NMHH, mint az elektronikus hírközlési ágazatért felelős önálló szabályozó szerv elkötelezett a szélessávú internet széleskörű elterjesztése, a magyarországi gigabites társadalom, az 5G fejlesztések megvalósulása, a digitális transzformáció előmozdítása, és Magyarország digitalizáció terén kitűzött céljai elérése iránt, amely célok elérésének alapvető feltétele a magyarországi szélessávú internet ellátottság aktuális helyzetének ismerete.

Az NMHH által előírt, a szélessávú, helyhez kötött internet hálózati lefedettség és ellátottság felmérésre irányuló adatszolgáltatás tehát azért szükséges, mert csakis egy ilyen, országos szintű, valamennyi érintett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) bevonásával történő feltérképezés lehet alkalmas arra, hogy az NMHH világos képet kapjon a szélessávú lefedettség és ellátottság aktuális állapotáról.

Az elektronikus úton végzett felmérés során az NMHH feladatkörében eljárva a Szolgáltatóktól az általuk biztosított lefedettségre és ellátottságra vonatkozóan kér adatot.

Az adatszolgáltatást minden helyhez között internet-hozzáférési szolgáltatásban érintett vállalkozásnak, hálózatot üzemeltető szolgáltatónak előre meghatározott igényhely lista alapján kell teljesíteni az alábbi adatokat megadva:

 • az adott internet hozzáférésre szolgáló elérési hálózati igényhely lefedett-e (egy igényhely lefedett, ha azon a szolgáltatási végponton az internet-hozzáférési szolgáltatás elérhető, illetve az igénybejelentéstől számított 15 napon belül az előfizetői igény kielégíthető)
 • az adott elérési hálózati igényhelyen a ténylegesen ellátott szolgáltatási végpontok darabszáma (szerződött lakossági, közintézményi és üzleti ügyfelek összeadva)
  • az adott elérési hálózati igényhelyen az internet-hozzáférést megvalósító technológia megadása (listából történő kiválasztása és megjelölése)
  • az elérési hálózati igényhelyen a jelenlegi hálózati viszonyok mellett elérhető elméleti letöltési irányú sávszélesség (az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa)
  • az elérési hálózati igényhelyen a jelenlegi hálózati viszonyok mellett elérhető elméleti feltöltési irányú sávszélesség (az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa)
  • a megkeresett vállalkozás az adott végponton a hálózati szakasz tulajdonosa és üzemeltetője, vagy az adott végponton a hálózati szakasznak csak üzemeltetője.
   • ez utóbbi esetben meg kell adni az adott végponton a hálózat tulajdonosának a nevét.

Az adatokat a Szolgáltatóknak egy online felület használatával kell a szolgáltatási területüket érintő összes településre kiterjedően a megfelelő táblázat(ok) letöltésével, kitöltésével és a kitöltött táblázat(ok) feltöltésével megadniuk.

Azoknak az NMHH által megkeresésre kerülő vállalkozásoknak, akik sem tulajdonosként sem használati jog birtokában az ország egyetlen településén sem üzemeltetnek helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására szolgáló elérési hálózatot, nem kell adatot szolgáltatniuk, de erről nyilatkozniuk kell.

Jelen ismertető tájékoztató jellegű, ahhoz joghatás nem fűződik. Az adatszolgáltatás részletes menetét és feltételeit a Szolgáltatóknak megküldésre kerülő hatósági döntés tartalmazza.