Online mapping

Általános tájékoztatás a szélessávú helyhez kötött internet hálózati lefedettség és ellátottság felmérésére irányuló adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan

Az információs társadalom működésének alapja, hogy az elektronikus hírközlési hálózatok ki tudják elégíteni az egyre növekvő adatforgalmi igényeket. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a nagysebességű szélessávú internet hozzáférés és ennek részeként a nagysebességű szélessávú infrastruktúra országos kiépítése és folyamatos fejlesztése. Ennek meghatározó eleme a szélessávú lefedettség és ellátottság állapotának országos szinten történő feltérképezése, melynek része az ellátatlan területek „fehér foltok” meghatározása. Az így megismert adatok alapján hozhatók meg azok a hírközléspolitikai döntések, amelyek szükségesek a nagysebességű elektronikus hírközlési hálózatok rendelkezésre állásának biztosításhoz, ennek részeként a lefedetlen területeken jellemző digitális kirekesztettség mérsékléséhez és a szükséges állami beavatkozás mértékének, a fejlesztéspolitikai célkitűzéseknek a megállapításához.

Az NMHH feladatkörében eljárva, szakmapolitikai döntések megalapozása érdekében felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez kapcsolódó informatikai piac működését. A szélessávú, helyhez kötött internet hálózati lefedettség és ellátottság felmérésre irányuló adatszolgáltatás tehát azért szükséges, mert csakis egy ilyen, országos szintű, valamennyi érintett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) bevonásával történő feltérképezés lehet alkalmas arra, hogy az NMHH világos képet kapjon a szélessávú lefedettség és ellátottság aktuális állapotáról.

Az elektronikus úton végzett felmérés során az NMHH feladatkörében eljárva a Szolgáltatóktól az általuk biztosított lefedettségre és ellátottságra vonatkozóan kér adatot.

Az adatszolgáltatást minden helyhez között internet-hozzáférési szolgáltatásban érintett Szolgáltatóknak előre meghatározott igényhely lista alapján kell teljesíteni az alábbi adatokat megadva:

 • az adott internet hozzáférésre szolgáló elérési hálózati igényhely lefedett-e (egy igényhely lefedett, ha azon a szolgáltatási végponton az internet-hozzáférési szolgáltatás elérhető, illetve az igénybejelentéstől számított 15 napon belül az előfizetői igény kielégíthető)
 • az adott elérési hálózati igényhelyen a ténylegesen ellátott szolgáltatási végpontok darabszáma (szerződött lakossági, közintézményi és üzleti ügyfelek összeadva)
  • az adott elérési hálózati igényhelyen az internet-hozzáférést megvalósító technológia megadása (listából történő kiválasztása és megjelölése)
  • az elérési hálózati igényhelyen a jelenlegi hálózati viszonyok mellett elérhető elméleti letöltési irányú sávszélesség (az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa)
  • az elérési hálózati igényhelyen a jelenlegi hálózati viszonyok mellett elérhető elméleti feltöltési irányú sávszélesség (az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa)
  • a megkeresett Szolgáltató az adott végponton a hálózati szakasz tulajdonosa és üzemeltetője, vagy az adott végponton a hálózati szakasznak csak üzemeltetője.
   • ez utóbbi esetben meg kell adni az adott végponton a hálózat tulajdonosának a nevét.

Az adatokat a Szolgáltatóknak egy online felület használatával kell a szolgáltatási területüket érintő összes településre kiterjedően a megfelelő táblázat(ok) letöltésével, kitöltésével és a kitöltött táblázat(ok) ellenőrzését követően a hibátlan állomány(ok) adatkapun vagy adathordozón a hatóság részére történő megküldésével kell megadniuk.

Azoknak az NMHH által megkeresésre kerülő Szolgáltatóknak, akik az ország egyetlen településén sem nyújtanak helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatást, nem kell adatot szolgáltatniuk, de erről a hatósági döntés 1. mellékletét képező adatlap kitöltésével nyilatkozniuk kell.

Jelen ismertető tájékoztató jellegű, ahhoz joghatás nem fűződik. Az adatszolgáltatás részletes menetét és feltételeit a Szolgáltatóknak megküldésre kerülő hatósági döntés tartalmazza.