Felügyeleti szervek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (a továbbiakban: NMHH) a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (a továbbiakban: Eht.) 9. §-a hozta létre. Az NMHH a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a 2011. január 1-jén hatályba lépett, médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 109. § (1) bekezdésében meghatározottan önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a törvényeknek van alárendelve. Az NMHH Elnöke az Mttv. 109. § (4) bekezdése értelmében évente beszámol a Hatóság tevékenységéről az Országgyűlésnek.

Az NMHH döntési tekintetében a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat az Mttv., az Eht. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. A Hivatal általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint fellebbezhető döntései esetén az NMHH Elnökéhez lehet fellebbezni, kivéve a médiaigazgatási döntéseket, amelyek esetében a Médiatanácshoz nyújtható be fellebbezés.