Nyilvánosak a 4. és 5. piac határozattervezetei – az érdekeltekkel való egyeztetésre 15 munkanap áll rendelkezésre

Közzétéve: 2010. december 2.

null
2010. december 2-ától honlapunkon elérhetőek a 4. és az 5. piac szabályozásának megújítását célzó határozattervezetek. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az egyeztetés során a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság csak a legkésőbb 2010. december 22. napjáig postára adott, vagy eddig az időpontig a Ket.-ben foglalt kapcsolattartási úton eljuttatott véleményeket, javaslatokat tudja figyelembe venni.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a szélessávú piacok szabályozásának megújítása és további dinamikus fejlődése érdekében, törvényi kötelezettségének eleget téve, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 36. §-ában foglalt „Egyeztetés az érdekeltekkel jelentős ügyekben” eljárás keretében, a mai napon (2010. december 2.) közzéteszi a „Nagykereskedelmi hozzáférés a helyhez kötött hálózat (fizikai) infrastruktúrájához (beleértve a részleges vagy teljes átengedést)” (4. piac) és „Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés” (5. piac) elnevezésű piacok határozattervezeteit.

A hatóság hatáskörébe tartozó ex ante szabályozás megalapozása érdekében, az utóbbi időben lezajlott jelentős piaci változásokra tekintettel az NMHH elemezte és értékelte a szélessávú piacok helyzetét Az előzetes analízis és a nyilvános meghallgatás után a hatóság elkészítette a szélessávú piacok jövőjét alapvetően befolyásoló szabályozási határozattervezeteket. A tervezetek nyilvánossá tételét követő eljárás célja, hogy az NMHH a tervezetekkel kapcsolatban megismerje a szélessávú 4. piac és 5. piac szabályozásának folyamatában érintett résztvevők, iparági szereplők véleményét, szakmai álláspontját. Az NMHH az egyeztetési eljárás során kialakított véleményeket a határozattervezetek véglegesítése során lehetőség szerint figyelembe veszi.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy az Eht. Magyar Közlönyben 2010. november 2-án megjelent módosítása szerint a közzététel szabályai részben megváltoztak. A módosítás alapján a közzététel időpontja az információ az NMHH internetes oldalán történő hozzáférhetővé tételének időpontja a már folyamatban lévő eljárások esetében is. Ennek megfelelően – az Eht. 36. §-ában foglalt 15 munkanapos határidőt figyelembe véve – az NMHH  az érdekeltek részéről legkésőbb 2010. december 22. napjáig postára adott, vagy eddig az időpontig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt kapcsolattartási úton (28/A. § (1) bekezdés) eljuttatott véleményeket, javaslatokat vagy álláspontokat tudja figyelembe venni.

Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat – kizárólag tájékoztatási célból – eljuttathatják az alábbi e-mail címekre is, de a hatóság csak a Ket. 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton eljuttatott észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.
E-mail címek tájékoztatás céljából:

 

 

Az érdekeltekkel történő egyeztetést követően az Európai Unió Bizottságával való egyeztetésre kerül sor, amely biztosítja, hogy a határozat véglegesítése és kiadása a legszélesebb körben megismert vélemények alapján valósulhasson meg.

Habár a Hatóság tisztában van vele, hogy az ünnepek közeledtével a vállalatoknál az év végi szabadság kiadások erőforrás problémákat okozhatnak, mégis a határozattervezetek idei évben történő közzététele mellett döntött, hiszen ezen eljárások mihamarabbi befejezése a hírközlési piac egészének kiemelt érdeke.

A határozattervezetek a Folyamatban lévő egyeztetések menüpont alatt olvashatók.