Tájékoztató a hazai és a nemzetközi frekvenciakoordinációról

Hatályos: 2022. október 1.

A frekvenciák kijelölésénél el kell kerülni, hogy az engedélyezendő rádióállomások zavart okozzanak olyan – Magyarországon vagy külföldön található – rádióállomásoknak melyeknek a frekvenciát korábban már kijelölték, valamint azokkal szemben biztosítani kell az engedélyezendő rádióállomások zavar elleni védelmét, amennyiben a szolgálati kategóriájuk ezt lehetővé teszi. Ennek érdekében a frekvenciakijelölési eljárás során – az adott rádiószolgálatra, frekvenciasávra jellemző hullámterjedési sajátosságok és az engedélyezendő rádióállomások jellemzői függvényében – szükség lehet koordinációra.

A Hivatal (VRFGI) – a felhasználó kérelmére nyújtott tervezési célú – adatszolgáltatása az esetlegesen szükséges nemzetközi koordináció lefolytatásához megadandó adatok körét és formáját is tartalmazza.

A frekvenciakijelölési eljárások során a hazai és nemzetközi koordinációt a Hivatal végzi.

A nemzetközi koordináció befejezése előtt, kérelemre, a Hivatal (VRFGI) egyedi engedélyt feltételesen adhat ki, amit a nemzetközi koordináció eredményétől függően módosíthat, vagy visszavonhat.

A Nemzetközi Rádiószabályzat 6. cikke felhatalmazása alapján az igazgatásoknak lehetőségük van két- vagy többoldalú különmegállapodások, nemzetközi koordinációs megállapodások megkötésére.

Magyarország számos két- vagy többoldalú nemzetközi külön megállapodást kötött, melyek közül a legjelentősebb a 17 ország, köztük Magyarország részvételével megkötött, a 29,7 MHz - 3400 MHz közötti frekvenciákat használó földi mozgószolgálatra és az 1350 MHz – 43,5 GHz közötti frekvenciákat használó állandóhelyű szolgálatra vonatkozó HCM Megállapodás. Egy-egy frekvenciasávban a spektrumhoz való egyenlő hozzáférést – a határövezetben a frekvenciasávot illetve csatornákat az érintett igazgatások között igazságosan szétosztó – preferált vagy preferált jellegű megállapodások biztosítják.

A megállapodások tartalmazzák a koordinációs állásfoglalások megküldésének határidejét, és rendelkeznek a szokásostól eltérő esetekben alkalmazandó eljárásról.

A nemzetközi koordinációs megállapodások előírásai a „Kapcsolódó tartalmak” között található.