A Médiatanács 93/2013. (I. 23.) számú döntése

A Lokomotív Rádió Kft. (Debrecen 93,5 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 18522/2012. számon indított eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2013. január 23.

null
  1. A Médiatanács a Lokomotív Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyában hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató Debrecen 93,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződését a díjfizetési kötelezettség súlyos megsértése miatt a hatósági szerződés 9.6.9. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Lokomotív Rádió Kft. médiaszolgáltatónak a Médiatanács döntésének napjáig 3.141.072,-Ft médiaszolgáltatási díjtartozása keletkezett. A Médiatanács kötelezi a Lokomotív Rádió Kft-t, hogy díjtartozását és annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse meg.