A Médiatanács első alkalommal szabott ki pénzbírságot nyomtatott lappal szemben

Közzétéve: 2013. május 8.

null

A Médiatanács első alkalommal folytatott le eljárást írott és online sajtótermékkel kapcsolatban a médiaigazgatási szabályok megsértése miatt. Az eljárás eredményeként a Magyar Hírlap januári lapszámában és internetes kiadásában megjelent „Ki ne legyen?” című írás törvénysértő állításai miatt a tanács 250 ezer forint bírság megfizetésére, valamint a döntésről szóló közlemény közzétételére kötelezte a lapot.

Első alkalommal indult hatósági eljárás nyomtatott sajtótermékkel, illetve annak internetes kiadásával kapcsolatban a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, azaz a médiatörvény, illetve a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, közkeletű nevén a médiaalkotmány életbe lépése óta. A vizsgálat azért került a Médiatanács hatáskörébe, mert a Magyar Hírlap nem tagja egyik társszabályozó szervezetnek sem.

A médiatörvény alapján a Médiatanáccsal megkötött szerződés értelmében önállóan eljáró szakmai társszabályozó szervezetek az új médiaszabályozás életbe lépése óta minden a nyomtatott és internetes sajtótermékekkel kapcsolatos vitás ügyet – hatósági beavatkozás nélkül – sikerrel kezeltek, ezért ilyen típusú hatósági vizsgálatra eddig egyetlen esetben sem volt szükség. A Magyar Hírlap nyomtatott lapszámában és annak internetes kiadásában január 5-én megjelent cikkel kapcsolatban a hatósági eljárás megállapította, hogy a cikk nem volt összhangban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény, vagyis a médiaalkotmány 17. paragrafusával, amely a gyűlöletbeszéd és a kirekesztő tartalom közzétételének tilalmát rögzíti.

A Médiatanács döntésében jelezte, hogy bár az újsággal szemben első alkalommal hoztak elmarasztaló határozatot az alapjogok megsértése miatt, a jogsértés súlya, valamint az internetes cikk hozzáférhetőségének időtartama és folyamatossága azonban indokolja a pénzbírság megállapítását. Emellett a tanács kötelezte a lapot, hogy a határozatban megszövegezett, a jogkövetkezmény kiszabásáról szóló rövid közleményt szó szerint tegye közzé. A napilap honlapján, a www.magyarhirlap.hu webcímen a hírt a határozat jogerőre emelkedése után három napon belül úgy kell közreadni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan. A tanács emellett eltiltotta a lapot a további jogsértésektől is.

A médiatanácsi határozattal szemben az érintettek bíróság előtt jogorvoslati kérelemmel élhetnek.