A Médiatanács 802/2013. (V. 8.) számú döntése

A Magyar Hírlap 2013. január 5-i lapszámában, valamint a www.magyarhirlap.hu internetes sajtótermékben 2013. január 5-én közzétett „Ki ne legyen?” című cikkben megjelent médiatartalomban feltárt törvénysértések (Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés)

Hatósági döntés dátuma: 2013. május 8.

null

A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Hírlap Kiadói Kft. a Magyar Hírlap elnevezésű nyomtatott sajtó sajtóterméke 2013. január 5-i lapszámában, valamint a www.magyarhirlap.hu internetes sajtótermékében 2013. január 5-én megjelent „Ki ne legyen?” című írás közzétételével megsértette az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat, mely törvénysértés miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bc) és bf) és c) alpontja szerinti joghátrányt alkalmazva összesen kettőszázötvenezer forint bírságot szab ki a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben, a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, valamint a Médiatartalom-szolgáltatót a határozatban megjelölt időpontban és módon a határozatban rögzített közlemény, értékelő magyarázat nélküli közzétételére kötelezi.