Tájékoztató az Országos Digitális Átállás Támogatási Program eredményeiről

Közzétéve: 2013. június 12.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2013. március 11-én jelentette be, hogy az idei évben két ütemben, az ország középső részén július 31-én, az északkeleti és délnyugati területeken pedig október 31-én történik meg a digitális átállás.

A digitális átállás bejelentése és az első lekapcsolás közötti időszak félidejéhez érkezve a hatóság az alábbiakban ad tájékoztatást az aktuális helyzetről.

Aktuális piackutatási adatok:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2013. március 11-én jelentette be, hogy az idei évben két ütemben, az ország középső részén július 31-én, az északkeleti és délnyugati területeken pedig október 31-én történik meg a digitális átállás.
A digitális átállás bejelentése és az első lekapcsolás közötti időszak félidejéhez érkezve a hatóság az alábbiakban ad tájékoztatást az aktuális helyzetről.

Aktuális piackutatási adatok:
Mivel az érintettek (a kizárólag analóg földfelszíni módon, illetve ily módon is tévéző háztartások) számáról nyilvántartás Magyarországon nem áll rendelkezésre, az NMHH évek óta folyamatosan vizsgálja mintavételes piackutatások segítségével az érintettek számának változását, amely folyamatosan csökkenő trendet mutat. A legújabb kutatás eredményei a következők:

Az érintettek örvendetesen csökkenő száma miatti becslési bizonytalanságot is figyelembe véve, a kizárólag analóg földfelszíni módon tévéző háztartások száma 2013 márciusában 270-385 ezer között becsülhető. Ez egy év alatt még a felső határt figyelembe véve is több mint 30 százalékos csökkenést jelent. E háztartások közül a szociálisan rászorulók digitális átállását az NMHH – az alább részletezett támogatási programja keretében – megoldja.

Jelentős azoknak a háztartásoknak a száma is, akik az otthonukban második, harmadik televízión, vagy a nyaralójukban még analóg földfelszíni módon tévéznek. Az ő számuk 180-320 ezerre tehető.

A felmérések szerint számos intézmény is érintettje a digitális átállásnak, ezeket – akár csak a szociálisan rászorulónak nem minősülő lakosságot – az NMHH elsősorban a megfelelő tájékoztatatással segíti.

Kommunikációs aktivitás
A támogatásra nem jogosult érintettek tájékozódhatnak a hatóság által üzemeltetett ingyenes ügyfélszolgálati telefonszámon (06-80/38-39-40), illetve a március óta működő digitalisatallas.hu weboldalon, valamint az NMHH saját honlapján (nmhh.hu) is. A hatóság széles körű reklámkampánnyal hívja fel a nézők figyelmét a bekövetkező változásra, televíziós, rádiós, print, online és közterületi hirdetéseken keresztül informál a digitális átállásról. Folyamatosan járjuk az országot, hogy személyesen is tájékoztatást nyújthassunk az érdeklődőknek.
A digitális átállási folyamat végéig minden megyeszékhelyen az önkormányzattal közösen tartanak sajtótájékoztatót a hatóság vezetői a helyi média számára. Eddig sikeres rendezvényekre került sor Békéscsabán, Szolnokon, Zalaegerszegen, Tatabányán, Szekszárdon, Szombathelyen és Kecskeméten, ahol a helyi média részletes tudósításokat közölt az eseményről.
A sajtótájékoztatók mellett a digitális átállás road show sorozat keretein belül számos, nagy látogatottságú rendezvényen is megjelenik a hatóság, ahol a szakemberek első kézből tájékoztatják az érdeklődőket a digitális szolgáltatások előnyeiről, az analóg módon televíziózó nézők tennivalóiról, lehetőségeiről.
Ilyen eseményre került sor eddig a DUE Sajtófesztivál alkalmából a Millenárison, Győrött a Távközlési Világnapon, a Városligeti Gyermeknapon, valamint a szolnoki repülőnapon.

Rászorultak támogatása
Az NMHH a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV . törvény (Dtv.) felhatalmazása alapján a rászoruló háztartások átállásához támogatási programot hirdetett. Támogatásra a meghatározott szociális támogatási kategóriák egyikében, illetőleg a 70. életévüket legkésőbb a digitális átállás időpontja évében (azaz 2013-ban) betöltő, a nyugdíjminimum legfeljebb kétszeresében részesülő rászorulók jogosultak, amennyiben a háztartásukban kizárólag analóg földfelszíni módon tévéznek. A jogosultak a támogatást állandó lakhelyükön vehetik igénybe, amennyiben a támogatás iránti igényüket benyújtják.

A támogatásra jogosultak választásuk szerint ingyenes digitális földfelszíni, illetőleg ingyenes közszolgálati műholdas szolgáltatást vehetnek igénybe, vagy választhatják valamely, a támogatási programban regisztrált digitális műsorterjesztő által kínált, előfizetéses programcsomagot.

Az NMHH a rászorulók elérhetőségét az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól, a Magyar Államkincstártól, illetve a települési önkormányzatoktól kapta meg. A rászorulókat a hatóság névre szóló levélben tájékoztatta a támogatási programról, amelyben jelezte, hogy hamarosan felmérők látogatják meg őket a jogosultságuk megállapítása és támogatási igényük rögzítése céljából.

A felmérést országosan ezer felmérő végzi, akik 2013. március 11. és augusztus 31. között 475 ezer rászorulót keresnek fel személyesen. A támogatási igényeket a hatóság szakemberei adatbázisban rögzítették, ezt továbbítják majd - az igény tartalmától függően - az ingyenes digitális földfelszíni, illetve közszolgálati műholdas szolgáltatás esetében az NMHH szerződéses partnere, a DigitálRádió Kft. szerelőihez, míg előfizetéses műsorszolgáltatás esetében a választott digitális műsorterjesztő vállalkozáshoz.

A felmérés 2013. március 11-én indult a július 31-i (I.) lekapcsolás által érintett területeken, 2013. április 15-én pedig a többi területen (II.).

ODÁP

Május 31-ig a felmérők 1520 településen fejezték be a felmérést, és országosan összesen 305 ezer rászorulót kerestek fel, ami az összes nyilvántartott, támogatásra potenciálisan jogosult személy 64,3 százalékát jelenti. Az első lekapcsolási területén a felmértek száma 222 ezer, ami 83 százaléknak felel meg, a második lekapcsolási területen pedig 83 ezer, azaz a felkeresendő személyek 40 százaléka.

A rászorulók országos szinten eddig átlagosan 24 százalékban igényelték a támogatást, ez 73 ezer igényt jelent. Jelentős a különbség az igénylések arányában az I., illetve a II. lekapcsolási terület között: míg az I. területen átlagosan a rászorulók 21,6 százaléka, addig a II területen átlagosan 31 százaléka igényelte 2013. május 31-ig a támogatást.

Az igények 93 százaléka (69 ezer db) ingyenes digitális földfelszíni, kevesebb, mint 1 százaléka közszolgálati műholdas, 6,4 százaléka (4700 db) pedig valamely regisztrált digitális műsorterjesztői szolgáltatásra irányult.

2013. május 8-án megkezdődött a támogatást igénylők számára az igényüknek megfelelő szolgáltatás telepítése is. Az igénylőket a szerelés ütemezésének megfelelően levélben tájékoztatjuk arról, hogy időpont-egyeztetés érdekében a szerelő hamarosan meg fogja keresni őket.

Az NMHH által közbeszerzéssel kiválasztott szerelő cég eddig 7 ezer sikeres szerelést végzett el, míg előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatást már 444 támogatott vehet igénybe.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy felmérőink a rendelkezésünkre álló adatok alapján azokat a rászorulókat keresik fel, akik 2012. október végén szerepeltek az adatszolgáltató intézmények nyilvántartásában. Aki később vált rászorulóvá, illetőleg aki nem kapott névre szóló tájékoztató levelet a támogatási programról, de rászorulónak minősül, analóg földfelszíni módon tévézik, és az állandó lakhelyére igényel támogatást, az jelentkezhet az ingyenesen hívható 06-80/38-39-40 telefonszámon, vagy jelezze támogatás iránti igényét a digitalistv@nmhh.hu e-mail címen, illetve a 4001 Debrecen, Pf. 230 levélcímen. Támogatási igény jogszabály alapján a lekapcsolás időpontját követő 30. napig nyújtható be.

Budapest, 2013. június 7.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

.