Közös célunk a digitális gazdaság biztonságos fejlődése

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Telekom Nyrt., a Vodafone Magyarország Zrt. és Telenor Magyarország Zrt. közös sajtóközleménye

Közzétéve: 2013. szeptember 6.

NMHH, Magyar Telekom, Vodafone, Telenor (587*120)

A digitális gazdaság fejlettsége nagymértékben hozzájárul Magyarország versenyképességéhez. A 21. századi fejlődés útját az jelenti, ha az európai uniós trendekkel összhangban hazánkban is tovább nő az adat- és telekommunikációs szolgáltatások hozzáférhetősége és elérhetősége. Ezt szolgálja az NMHH elnöke és a magyarországi mobilszolgáltatók vezetői által a mai napon aláírt stratégiai jelentőségű megállapodás, amely biztonságos alapokat teremt a digitális gazdaság dinamikus fejlődéséhez, egyúttal több mint 100 milliárd forintnyi frekvenciahasznosításból származó bevételt jelent az államháztartás számára.

A szolgáltatókkal partneri együttműködésben megkötött megállapodások tartalmazzák mindazokat a szerződésmódosításokat, amelyek garanciát nyújtanak a mobilpiac biztonságos és fenntartható növekedésére, egyúttal kiszámítható kereteket biztosítanak további iparági befektetések ösztönzéséhez is. A 2022 áprilisáig szóló frekvenciahasznosítás feltételeit rögzítő megállapodások további előnye, hogy mind az állami tulajdonosi jogokat gyakorló NMHH, mind a hazánk digitális gazdaságában stratégiai szerepet vállaló mobilszolgáltatók, mind az előfizetők jövőbemutató érdekharmonizációjához megfelelő alapokat teremtenek.

A korábbi hatósági szerződések alapján a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone frekvenciahasználati jogosultsága az 1800 MHz-es frekvenciasávban 2014. október 7-ig állt volna fenn, míg a 900 MHz-es sávot a Vodafone 2014. október 8-ig, a Telenor és a Magyar Telekom pedig 2016. május 4-ig használhatta volna. Az aláírt megállapodások keretében az NMHH elnöke és a szolgáltatók közös megegyezéssel meghosszabbították az egyes frekvenciahasználati jogosultságok lejáratát és egyben harmonizálták is azokat, így a három magyarországi mobilszolgáltató 900 és 1800 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságai egységesen 2022. április 7-ig, illetve 8-ig lesznek érvényben.

A frekvenciahasználati jogok meghosszabbítása és a lejárati időpontok harmonizálása minden korábbinál kiszámíthatóbb és átláthatóbb kereteket biztosít a hazai mobilpiac fejlődéséhez. Az NMHH számára fontos cél volt az is, hogy a szolgáltatókkal partneri egyetértésben megkötött stratégiai jelentőségű megállapodásokkal újabb lendületet adjon a mobil szélessávú szolgáltatások lefedettség- és kapacitásbővítésének és ezáltal a piaci versenynek. A szerződő felek egyetértésüket nyilvánították ki abban, hogy mindez az egész magyar társadalomnak és a nemzetgazdaságnak is elemi érdeke, hiszen hozzájárul a fogyasztói jólét és a hazai vállalkozások versenyképességének növeléséhez és pozitív hatással van a fenntartható gazdasági fejlődésre.

A mostani hatósági szerződésmódosításokkal megnyílt az út a digitális átállás nyomán felszabaduló 800 MHz-es frekvenciakészlet hasznosítása előtt is. A megkötött megállapodásokban nem érintett, az állam kizárólagos tulajdonában álló további frekvenciajavak hasznosítására vonatkozó árverési eljárását az NMHH – spektrumstratégiájának megfelelően és jelenlegi tervei szerint – még az idei évben elindítja.