Központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisa (KEHTA)

2013. november 5.

null

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/B. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-től működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (KEHTA), és a működtetés céljából feldolgozza az oda bevitt adatokat.

A bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság a KEHTA-ban rögzíti:

  1. az eljáró bíróság, a külön törvényben meghatározott hatóság megnevezését és a határozat számát,
  2. az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetéséről szóló rendelkezést,
  3. az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat.

A KEHTA adatai nem nyilvánosak, azokba csak a bíróság, a külön törvényben meghatározott hatóság, az ügyész, a nyomozó hatóság, az Országgyűlés illetékes bizottságának a tagjai és az NMHH tekinthet be.

Az Eht. 182.§ (3) 33. bekezdése alapján az NMHH elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók KEHTA-hoz való kapcsolódásának és elektronikus kapcsolattartásának, valamint a KEHTA-hoz való kapcsolódás alóli mentesülés részletes szabályait. A 2014. január 1-én hatályba lépett 19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozati adatbázishoz való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól a „Kapcsolódó linkek” címszó alatt érhető el.

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét, hogy a KEHTA-hoz való csatlakozási kötelezettség alól mentesül az a nyilvános internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely kizárólag olyan más elektronikus hírközlési szolgáltatón keresztül csatlakozik a Budapesti Adatkicserélő Központhoz (BIX) és a nemzetközi adatkicserélő központokhoz, amely szolgáltató már csatlakozott a KEHTA-hoz. E rendelkezés célja, hogy csökkentse azon szolgáltatók adminisztrációs és egyéb terheit, akik már eleve „szűrt” internetet vásárolnak.

A fent hivatkozott Rendelet és az Eht. alapján a KEHTA-hoz való kapcsolódást a Hatóság az Adatkapu szolgáltatásán keresztül biztosítja a szolgáltató számára annak Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező, kijelölt KEHTA kapcsolattartóin keresztül. A Hatóság az Ügyfélkapu biztonságos tárhely szolgáltatásán keresztül, elektronikus úton értesíti a szolgáltató KEHTA kapcsolattartóit a büntető ügyben eljáró bíróság, illetve az állami adóhatóság által elrendelt, a hozzáférés megakadályozásáról szóló határozatáról.

Az értesítés körében a Hatóság Ügyfélkapu szolgáltatásainak felhasználásával, elektronikusan küldi meg a hozzáférés megakadályozásáról, illetve annak megszüntetéséről szóló bírósági határozatot és a bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság határozatának végrehajtásához szükséges adatokat a szolgáltató KEHTA kapcsolattartói részére. A szolgáltató KEHTA kapcsolattartói számára az Ügyfélkapu külön elektronikus levelet küld, ha a Hatóság a szolgáltató részére a jelen bekezdés szerinti adatokat küldött. A szolgáltató köteles az Ügyfélkapu, illetve a jelen bekezdés szerinti elektronikus levél küldésének folyamatos figyeléséről gondoskodni annak érdekében, hogy a hozzáférés megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségének eleget tegyen.

A Hatóság Adatkapu szolgáltatásának elérhetősége:

 

A regisztrációs űrlapot 2013 novemberében hozzárendelték az Adatkapu-regisztrációval már rendelkező szolgáltatókhoz, erről a szolgáltatók külön értesítést kaptak.

Amennyiben még nem rendelkezik a Szolgáltató Adatkapu-hozzáféréssel, úgy erről gondoskodjanak az alábbi linken szereplő információk alapján: