Technikai segítségnyújtó rendszer (TSR)

Elektronikus adatok hozzáférhetetlenné tétele

Közigazgatási szerződés

  1. A Hatóság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 2014. január 1-től hatályos 158/D. és 596/A. §-ai, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2014. január 2-től hatályos 36/G.-J. §-ai és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 2014. január 1-től hatályos 92/A. § és 159/B.-159/C. §-ai alapján 2014. január 1-től szervezi és ellenőrzi a büntetőügyben a bíróság által elrendelt elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását, továbbá a külön törvényben meghatározott hatóság (A Nemzeti Adó- és Vámhivatal) által elrendelt elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását. A Hatóság ennek érdekében működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a továbbiakban: KEHTA), és a működtetés céljából feldolgozza az oda bevitt adatokat.
  2. A Hatóság az Eht. 159/C. § (4)-(5) bekezdése értelmében hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és gyorsítótár-szolgáltató kérésére közreműködik az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételét elrendelő határozatok végrehajtásához szükséges technikai környezet biztosításában. Ha a Hatóság az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében közreműködik, az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval, illetve az érintett kereső- és gyorsítótár-szolgáltatóval közigazgatási szerződést köt. A közreműködés keretében a Hatóság a közigazgatási szerződésben meghatározott módon és feltételekkel hozzáférést biztosít az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és gyorsítótár-szolgáltató részére olyan technikai segítségnyújtó rendszerhez, amely műszaki jellemzőinél fogva alkalmas a hozzáférhetetlenné tétel megvalósítására.
    A technikai segítségnyújtó rendszer célja, hogy a szolgáltatók erre vonatkozó igénye esetén a hozzáférés megakadályozásával kapcsolatos technikai terheket a Hatóság részben levegye a szolgáltatók válláról.

Kérjük, amennyiben közigazgatási szerződést kötésére jogosult és ilyen szerződést kíván kötni, azt jelezze a tsr-info@nmhh.hu elektronikus levélcímen. Ebben az esetben munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot a szükséges jogi és műszaki egyeztetések céljából.

A közigazgatási szerződés mintapédánya a „Kapcsolódó dokumentumok” címszó alatt tölthető le.