A Médiatanács 1417/2013. (IX. 25.) számú döntése

A DOKFILM2011 pályázati eljárásban pályázó DOKUFILM Kft. szerződésszegéséről

Hatósági döntés dátuma: 2013. szeptember 25.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1540/2011. (XI. 9.) számú határozatával a dokumentumfilmek gyártásának támogatására (DOKFILM2011) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. MA-DOKFILM2011-34/2012. iktatószámon nyilvántartott „A keresett személy él” pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott beszámolót elfogadja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, egyidejűleg intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról.