Felhívás a 450 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságának megszerzését szolgáló pályázati eljárás kiírási dokumentációjának tervezetéről tartandó konzultációra

Közzétéve: 2013. október 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) a 450 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságának megszerzését szolgáló pályázati eljárás (a továbbiakban: Pályázat) kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) tervezetéről 2013. november 19-én 10 órakor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Rendezvény- és Oktatási Központjában (1027 Budapest, Fő u. 80.) konzultációt tart.

A konzultáción a Kiíró képviselői a konzultációra írásban beérkezett, illetve a konzultáción szóban közölt kérdésekhez, észrevételekhez kapcsolódóan adnak tájékoztatást elsősorban a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint a Pályázat eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira.

A konzultáción bárki részt vehet az alábbi feltételekkel:

A részvételi szándékot, a résztvevő(k) nevét legkésőbb a konzultáció napját megelőző nap 12 óráig be kell jelenteni az info450@nmhh.hu e-mail címen.

Gazdasági társaságot, cégcsoportot vagy nyilvántartásba vett egyéb szervezetet legfeljebb 4 (négy) személy képviselhet. A konzultáció megkezdése előtt a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (6) bekezdése alapján a konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a Kiíró a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – az Eht. 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével – internetes honlapján közzéteszi. A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.