A 137 kezdőszámú lelki segítő és támogató számok és használatuk feltételei

Legutóbb frissítve: 2021. május 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 23. § (1) bekezdés d) és (3) bekezdés b) pontjában, valamint 1. számú mellékletének 3.7.3 pontjában előírtak szerint az alábbiakban teszi közzé a lelki segítő és támogató számokat, a számokhoz tartozó lelki segítő és támogató szervezetek adatait és honlapjának elérhetőségét, a számok használatának feltételeit, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók által felszámítható hívásköltséget.

A Lelki segítő és támogató számok és a hozzá tartozó szervezetek:

Lelki segítő és támogató szám Lelki segítő és támogató szolgáltatást nyújtó szervezet Szervezet székhelye Web
13700 Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség 9024 Győr, Nádor u. 11. http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu
13737 Háttér Társaság 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. http://hatter.hu
13770 Drog-Stop Budapest Egyesület 1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 14. http://drog-stop.hu
13777 DélUtán Alapítvány 1093 Budapest, Közraktár u. 22. http://www.delutan.hu

A lelki segítő és támogató számok használatának feltételei

A 137de lelki segítő és támogató szolgáltatás számokon a számhoz hozzárendelt, a hatóság honlapján, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény által létrehozott Civil Információs Portálon közzétett, működő státuszú lelki segítő és támogató szolgáltatást nyújtó szervezetek nyújtanak telefonos szolgáltatást, biztosítva a hívók névtelenségét. A szolgáltatás igénybevétele a hívók részére díjmentes, a szolgáltatás díját a hívott szervezet fizeti.

A közzétett szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely rendelkezik a számhoz tartozó szervezet írásbeli meghatalmazásával, gondoskodik a hívások végződtetéséről, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A felszámítható hívásköltség mértéke

A 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 1. számú mellékletének 3.7.3. pontjában foglaltak szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatók a hívások költségére a rövid számhoz hozzárendelt szervezet részére legfeljebb a hatóság által megállapított és a hatóság honlapján közzétett összeget számíthatják fel.

A hívásonkénti felszámítható költség mértéke (áfa nélküli összeg):

  • vezetékes hálózatból 4,37 Ft/perc
  • mobil hálózatból 9,56 Ft/perc

Budapest, 2021. április 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató