Tájékoztató a számmezőátadás műszaki megvalósításáról

Legutóbb frissítve: 2022. augusztus 29.

Hatósági eljárás

A számmezőátadás hatósági eljárást az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet
(ANFT) szabályozza. A számmezőátadás kérelemre vagy hivatalból induló eljárás, amelyben egy kijelölt számmező használati jogát a hatóság az egyik (átadó) szolgáltatótól visszavonja és ezzel egyidejűleg egy másik (átvevő) szolgáltatónak kijelöli. 

A számmezőátadást az átvevő szolgáltató kérelmezheti a hatóságtól a számmezőt átadó szolgáltató hozzájárulásával, közös megállapodás alapján. Ebben az esetben a hatóság nem vizsgálja a számmezőben lévő előfizetők és hordozott számok számát.

Az átadó szolgáltató kérelmezheti a számmezőátadást az olyan kijelölt számmezőre, amelyekben nincs előfizetője, azonban a számmezőben egy vagy több szolgáltatóhoz hordozott számokon előfizetői szolgáltatás él. A jogszabály szerint a számmezőt a hatóság annak a szolgáltatónak jelöli ki, amelynek a legtöbb hordozott száma van a számmezőben.

A legtöbb hordozott számmal rendelkező szolgáltatót a hatóság az eljárás megindításakor érvényes számmező hordozottsági állapot alapján határozza meg. Legtöbb hordozott szám egyezőség esetén a hatóság ezen szolgáltatók közül annak a szolgáltatónak adja át a számmezőt, amely a hordozható számok tartományában - a kijelölt számmezők és a hordozott számok figyelembe vételével - a legtöbb szám használati jogával rendelkezik. Az így meghatározott átvevő szolgáltató köteles átvenni a számmezőt az egyeztetett időpontban.

A számmezőátadást a hatóság kezdeményezi abban az esetben, ha egy számmezőt a szolgáltatótól a jogszabályok alapján vissza kell vonni, de a számmezőben hordozott számok is vannak.

A számmezőt a hatóság ebben az esetben is a legtöbb hordozott számmal rendelkező szolgáltatónak adja át.

A hatóság „többségi” számmezőátadás eljárást indíthat egy adott szolgáltató felé az olyan számmező esetében is, amelyből a számok több mint felét az adott szolgáltatóhoz hordozták.
Számmezőátadást kell végrehajtani az azonosítóátadás hatósági eljárás keretében is, ha a szolgáltatásátadás a hordozható számok tartományában lévő számmezőt is érint.

A számmezőátadást a hatóság az érintett szolgáltatókkal minden esetben előzetesen egyezteti. Általában egy hónappal későbbi időpontot tűznek ki az átadásra, hogy a szolgáltatóknak legyen idejük az irányítás változás előkészítésére.  

KRA eljárás

A számmezőátadást a számhordozási Központi Referencia Adatbázisban (KRA) is végre kell hajtani, ahol a szolgáltatót vagy a szolgáltató részegységét szolgáltatókód (SK) azonosítja. A KRA rendszerben a számmező az átadó szolgáltató SK-jától (A) az átvevő szolgáltató SK-jához (B) kerül átadásra. Ha valamelyik érintett szolgáltatóhoz több SK tartozik, az átadást a KRA ügyfélszolgálattal egyeztetik. 

A számmezőátadás egy előre egyeztetett számátadási időablakban történik meg, amikor a számmező szerinti irányítás is és a KRA szerinti irányítás is a belföldi hálózat minden szolgáltatójánál egyszerre megváltozik.

A KRA-ban a számmezőátadást a KRA ügyintéző jelenti be, a bejelentésről minden szolgáltató üzenetet kap. A számmezőátadás bejelentése után a számmezőben lévő számokra a szokásos hordozási műveletek csak a számmezőátadás időablakánál korábbi időablakokra jelenthetők be. A számmezőátadáshoz kapcsolódó számvisszatartás és hordozottság megtartás műveleteket a KRA a számmezőátadás időablakában hajtja végre. 

Az (A) szolgáltatótól (B) szolgáltatónak történő számmezőátadás esetén a számmezőben az átadó szolgáltatónál lévő An, az átvevő szolgáltatóhoz hordozott Bn és a harmadik szolgáltatóhoz hordozott Cn számok hordozottsága a számmezőátadás időablakában a következőképpen változik:

(A) szolgáltatószámmezőátadás (A) > (B)(B) szolgáltató
An – nem hordozott (A)   nem hordozott (B)
An – nem hordozott (A) szám visszatartás hordozott (B) > (A)
An – hely szerint hordozott (A) > (A)   nem hordozott (B)
An – hely szerint hordozott (A) > (A) szám visszatartás hordozott (B) > (A)
Bn – hordozott (A) > (B)   nem hordozott (B)
Bn – hordozott (A) > (B) hordozottság megtartás hely szerint hordozott (B) > (B)
Cn – hordozott (A) > (C)   hordozott (B) > (C)

Tájékoztatás a számmezőátadásokról

Az ANFT előírja, hogy a számmezőátadás műszaki megvalósításának támogatása érdekében a hatóság a honlapján tájékoztatást tegyen közzé a folyamatban lévő számmezőátadásokról. A tájékoztatás a KRA eljáráshoz kapcsolódik, a lista az átadó és átvevő szolgáltatót az SK kóddal tartalmazza.

A lista elérhetősége: számmezőátadások listája.

A számmezőátadás feladatai

A számmezőátadás megvalósítása során a hatóság és a szolgáltatók feladatai összefoglalva a következők.

A hatóság:

 • a szolgáltatókkal egyeztetett számátadási időablakra kiadja a számmezőátadási határozatot,
 • az időablakra a KRA-ban bejelenti az SK-k közötti számmezőátadást, -
 • közzéteszi a számmezőátadás adatait.

A számmezőt átadó (A) szolgáltató:

 • a számmezőben lévő saját előfizetőire (An számokra) a számvisszatartást jelent be a KRA-ban,
 • az időablakban a számmezőt lezárja.

A számmezőt átvevő (B) szolgáltató:

 • az egyeztetett időablak rögzítése után az összes érintett társszolgáltatónál eljár, hogy a számmezőátadással kapcsolatos hívásirányítás módosítást minden szolgáltató hajtsa végre,
 • azokra a hozzá hordozott földrajzi Bn számokra, amelyekre a hordozottságot fenn kívánja tartani, hordozottság megtartást jelent be a KRA-ban,
 • az (A) szolgáltató által bejelentett számvisszatartást az An számokra a KRA-ban jóváhagyja (ha nem válaszol, automatikus jóváhagyás történik),
 • a számmezőt az időablakban megnyitja.

Az összes szolgáltató:

 • a számmezőátadás időablakában módosítja a számmezőhöz tartozó hívásirányítási beállításokat,
 • a KRA irányítási listát a szokásos módon betölti az üzemi adatbázisba.