Tájékoztató a számmezőátadás műszaki megvalósításáról

Legutóbb frissítve: 2019. december 6.

Hatósági eljárás

A számmezőátadás kérelemre vagy hivatalból induló eljárás, amelyben egy kijelölt számmező használati jogát a hatóság az egyik (átadó) szolgáltatótól visszavonja és ezzel egyidejűleg egy másik (átvevő) szolgáltatónak kijelöli.

A számmezőátadást a számmezőt átvevő szolgáltató a számmezőt átadó szolgáltató hozzájárulásával kérelmezheti a hatóságtól, közös megállapodás alapján. Ebben az esetben a hatóság nem vizsgálja a számmezőben lévő előfizetők és hordozott számok számát.

A számmezőátadást az átadó szolgáltató az olyan kijelölt számmezőre kezdeményezheti, amelyekben nincs előfizetője, azonban a számmezőben egy vagy több szolgáltatóhoz hordozott számokon előfizetői szolgáltatás él. A jogszabály szerint a számmezőt a hatóság annak a szolgáltatónak jelöli ki, amelynek a legtöbb hordozott száma van a számmezőben.

A számmezőátadást a hatóság kezdeményezi abban az esetben, ha egy számmezőt a szolgáltatótól a jogszabályok alapján vissza kell vonni, de a számmezőben hordozott számok is vannak. A számmezőt a hatóság ebben az esetben is a legtöbb hordozott számmal rendelkező szolgáltatónak adja át.

A legtöbb hordozott számmal rendelkező szolgáltatót a hatóság az eljárás megindításakor érvényes számmező hordozottsági állapot alapján határozza meg. Legtöbb hordozott szám egyezőség esetén a hatóság ezen szolgáltatók közül annak a szolgáltatónak adja át a számmezőt, amely a hordozható számok tartományában - a kijelölt számmezők és a hordozott számok figyelembe vételével - a legtöbb szám használati jogával rendelkezik. Az így meghatározott átvevő szolgáltató köteles átvenni a számmezőt az egyeztetett időpontban.

A számmezőátadást a hatóság az érintett szolgáltatókkal minden esetben előzetesen egyezteti. Általában egy hónappal későbbi időpontot tűznek ki az átadásra, hogy a szolgáltatóknak legyen idejük az irányítás változás előkészítésére. A számmezőátadás adatait legalább két héttel az átadás előtt a hatóság a honlapján közzéteszi.

A szolgáltatás folytonossága érdekében a számmezőt átvevő szolgáltatónak összekapcsolási szerződésekkel biztosítania kell, hogy a számmező az átadás időpontjától az ország egész területéről elérhető legyen a számmezőt átvevő szolgáltató hálózatában.

KRA eljárás

A számmezőátadást a számhordozási Központi Referencia Adatbázisban (KRA) is végre kell hajtani, ahol a számmező az átadó szolgáltató SK-jától (A) az átvevő szolgáltató SK-jához (B) kerül átadásra. Ha valamelyik érintett szolgáltatóhoz több SK tartozik, az átadást a KRA ügyfélszolgálattal egyeztetik.

A KRA-ban a számmezőátadást a KRA ügyintéző jelenti be, a bejelentésről minden szolgáltató üzenetet kap. A folyamatban lévő számmezőátadások listája a hatóság honlapján elérhető.

A számmezőátadás az eredeti (A) számmező szolgáltatótól az új (B) számmező szolgáltatóhoz egy előre egyeztetett T számátadási időablakban történik meg, amikor a számmező szerinti irányítás is és a KRA szerinti irányítás is a belföldi hálózat minden szolgáltatójánál egyszerre megváltozik.

A számmezőátadás bejelentése után a számmezőben lévő számokra a szokásos hordozási műveletek csak a számmezőátadás T időablakánál korábbi időablakokra jelenthetők be.

A számmezőátadáshoz kapcsolódó számvisszatartás és hordozottság megtartás műveleteket a KRA a számmezőátadás T időablakában hajtja végre. A számmezőben lévő számok hordozottsága és a számokra irányuló hívások irányítása a T időablakban a következőképpen változik:

 • A harmadik szolgáltatóhoz hordozott Cn számok hordozottak maradnak, a hívások irányítása nem változik, azonban ezekre a számokra a hordozott szám bontáskódot (Release14) a számmezőátadás után a (B) szolgáltatónak kell beállítani. A harmadik szolgáltatónak ezzel kapcsolatban nincs feladata.
 • A (B)-hez hordozott Bn számok hordozottsága megszűnik, hiszen az előfizető a kijelölt számmező szolgáltatójának előfizetőjévé válik. Amennyiben egy földrajzi Bn számnak változatlan irányítással hordozottnak kell maradni a számmezőátadás után is, a számra a (B) szolgáltatónak hordozottság megtartást kell bejelentenie.
 • Azok az An számok, amelyeken az (A) szolgáltatónál előfizetők vannak, a számmezőátadás után hordozott számként maradnak az (A) szolgáltatónál. Ezekre a számokra az (A) szolgáltatónak a KRA számmezőátadás időpontjára számvisszatartást kell bejelenteni. A bejelentést a (B)-nek jóvá kell hagyni, ha nem válaszol, automatikus jóváhagyás történik. Az átadás után a (B) szolgáltató a számokra hordozott szám bontáskódot állít be.

A számmezőátadás feladatai

A számmezőátadás megvalósítása során a hatóság és a szolgáltatók feladatai összefoglalva a következők.

A hatóság:

 • a szolgáltatókkal egyeztetett T időablakra kiadja a számmezőátadási határozatot,
 • a T időablakra a KRA-ban bejelenti az SK-k közötti számmezőátadást.

A számmezőt átadó (A) szolgáltató:

 • a számmezőben lévő saját előfizetőire (An számokra) a számvisszatartást jelent be a KRA-ban a számátadás időablakára,
 • a számmezőből elhordozott összes számra (Bn és Cn számokra) T időablakig fenntartja a hordozott szám bontáskódot (Release14),
 • a T időablakban a hordozott szám bontáskódokat (Release14) megszünteti.

A számmezőt átvevő (B) szolgáltató:

 • az egyeztetett T időablak rögzítése után az összes érintett társszolgáltatónál eljár, hogy a számmezőátadással kapcsolatos hívásirányítás módosítást minden szolgáltató hajtsa végre,
 • azokra a hozzá hordozott földrajzi Bn számokra, amelyekre a hordozottságot fenn kívánja tartani, hordozottság megtartást jelent be a KRA-ban,
 • az (A) szolgáltató által bejelentett szám visszatartást az An számokra a KRA-ban jóváhagyja (ha nem válaszol, automatikus jóváhagyás történik),
 • a számmezőt a T időablakban megnyitja,
 • a T időablaktól a számmezőből harmadik szolgáltatóhoz elhordozott Cn számokra, az (A) szolgáltatónál maradó An számokra és a hordozottság megtartással hely szerint hordozottá váló Bn számokra hordozott szám bontáskódot (Release14) állít be.

Az összes szolgáltató:

 • a számmezőátadás T időablakában módosítja a számmezőhöz tartozó hívásirányítási beállításokat,
 • a KRA irányítási listát a szokásos módon betölti az üzemi adatbázisba.