Hirdetmény 450 MHz-es frekvenciasáv blokkjára kiírt pályázat dokumentációjának közzétételéről

Közzétéve: 2013. december 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró), mint a polgári frekvenciagazdálkodásért felelős hatóság, pályázatot (a továbbiakban: pályázati eljárás) hirdet a 450 MHz-es frekvenciasáv blokkjának frekvenciahasználati jogosultsága megszerzése tárgyában.

 1. A pályázati eljárásra a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályai alkalmazandók.
  A pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Kiíró hatósági hatáskörébe tartozik. A pályázati eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.
 2. A pályázati eljárás részletes szabályait a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.
  A Dokumentáció nyomtatott formában a jelen Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a jelentkezési határidő lejártáig, a Dokumentáció díjának Kiíró részére történt átutalását követően szerezhető be a Kiírótól [Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Központi Ügyfélfogadó Iroda (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig, pénteken 9-12 óráig].
  A Dokumentáció díja 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint.
  A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (www.nmhh.hu) elektronikus formában ingyenesen letölthető, a Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) azonban nem jogosít fel a pályázati eljárásban jelentkezőként való részvételre.
 3. A pályázati eljárás tárgya a 450 MHz-es frekvenciasávban a 450-457,38 MHz/460-467,38 MHz-es frekvenciablokk mint egyetlen felhasználói blokk kizárólagos frekvenciahasználati jogosultságának elnyerése.
  A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett nyertes résztvevő – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó engedélyek alapján, az abban foglaltaknak megfelelően a sávban elsődlegesen kormányzati célokat (különösen a kormányzati elektronikus hírközlési infrastruktúrát, az e-közigazgatást, az elektronikus útdíjrendszert) is támogató olyan rendszert üzemeltethet, amely csoportkommunikációs rendszerben jelentkező csoportkommunikációs, valamint nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás célú igényeket is kielégíthet.
  A pályázati eljárás nyertesét hálózati szolgáltatás nyújtására szerződéskötési kötelezettség terheli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosulttal szemben a megszerzett frekvenciablokk használatával üzemeltetett hálózat vonatkozásában, a jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató igényének kielégítésére a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint.
  A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 10 (tíz) év.
 4. A frekvenciablokk pályázati díja 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint.
  A pályázati díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, a fizetendő teljes pályázati díj mentes az általános forgalmi adó alól.
 5. A pályázati eljárásra jelentkező 2 000 000 Ft +ÁFA, azaz kétmillió forint + ÁFA összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Kiíró részére a Dokumentációban meghatározott módon.
 6. A jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett tartalmi és formai követelmények figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be 2014. január 15. napján 9-16 óráig:
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. I. tárgyaló
 7. A részvétel alanyi feltételeit az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza.
 8. A Kiíró a pályázatok értékelése során az egyes ajánlatok pontozásával állapítja meg az ajánlatok (pályázatok) sorrendjét. Az értékelés során a Kiíró a Dokumentációban meghatározott értékelési szempontoknak való megfelelést vizsgálja, amely során pontozásos módszerrel, a Dokumentációban meghatározott szempontok szerint határozza meg a frekvenciablokkra tett ajánlatok egymáshoz viszonyított rangsorát az értékelés során adott pontszámok összege alapján.

Budapest, 2013. december 6.