Az NMHH elnöke kijelölte az egyetemes szolgáltatókat

Közzétéve: 2014. április 9.

null

 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 8. § (1) bekezdése alapján kijelölte az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. § a)-d) pontjában meghatározott szolgáltatáselemek tekintetében az egyetemes szolgáltatókat.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás körébe a következő megfizethető díjú szolgáltatáselemek tartoznak:

a) a telefonhálózathoz a felhasználó lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerint meghatározott helyen való olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül belföldi és nemzetközi hívások, faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, a segélyhívó szolgálatok elérését, a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internet szolgáltatást, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot;

b) a lakosságszámhoz igazodva az Elnök által rendeletben meghatározott számú, de legalább településenként egy darab nyilvános telefonállomás működtetése, továbbá a kötelezően létesített nyilvános telefonállomások legalább 3%-a hallás-, illetőleg mozgáskorlátozottak által is használható kialakítással;

c) országos belföldi tudakozó nyújtása;

d) előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele.

Minderre tekintettel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az alábbi határozatokat hozta (szolgáltatáselemenkénti bontásban):

  • BI/1284-5/2014. számú határozat: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában, amelynek keretében a Magyar Telekom Nyrt.-t, az Invitel Zrt.-t és a UPC Kft.-t jelölte ki egyetemes szolgáltatóként
  • BI/1285-3/2014. számú határozat: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése nyilvános telefonállomás működtetése vonatkozásában, amelynek keretében a Magyar Telekom Nyrt.-t, az Invitel Zrt.-t és a UPC Kft.-t jelölte ki egyetemes szolgáltatóként
  • BI/1286-8/2014. számú határozat: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése országos belföldi tudakozó nyújtása vonatkozásában, amelynek keretében az Invitel Zrt.-t és a jelölte ki egyetemes szolgáltatóként
  • BI/1289-3/2014. számú határozat: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele vonatkozásában, amelynek keretében a Magyar Telekom Nyrt.-t, az Invitel Zrt.-t és a UPC Kft.-t jelölte ki egyetemes szolgáltatóként

 

A határozatok a jobb oldalon a „Kapcsolódó dokumentumok” menüpontból letölthetők.