Médiajogi konferenciát tartott Médiatudományi Intézetünk és az MTA

Közzétéve: 2014. október 30.

null

„Sajtószabadság és médiaszabályozás a 21. század elején” címmel rendezte meg az NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete (MTMI) és a Magyar Tudományos Akadémia Médiatudományi Kutatócsoportja csütörtökön Budapesten azt a konferenciát, amelyen az érdeklődők a legfrissebb tudományos eredményekről tájékozódhattak.

Médiajogi konferencia (ill1)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán megrendezett konferencia délelőtti levezető elnöke Koltay András, az NMHH Médiatanácsának tagja, a délutáni szekcióé pedig Nyakas Levente, az MTMI vezetője volt. Az előadásokat médiajoggal foglalkozó tudományos kutatók fiatal generációjának tagjai tartották az ország számos jogi karáról érkezve, akik az elmúlt években új lendületet hoztak a médiatudományi és médiajogi kutatásokba. A prezentációk után a konferencia résztvevői vita keretében kérdéseket tehettek fel és hozzászólhattak az ismertetett szakmai álláspontokhoz.

A rendezvényen előadások hangzottak el az európai médiaszabályozó hatóságok jogállásának elméleti hátteréről, a demokrácia és a pluralizmus médiajogi értékekként való megjelenéséről, a vallási meggyőződést sértő vélemények korlátozhatóságáról, a műsorkvóta-szabályozás európai alapjairól, az alkotmányos garanciákról a kelet-közép-európai államokban folyó demokratikus politikai diskurzus védelmében, valamint arról, hogy milyen érveket alkalmaz az Egyesült Államok Legfelső Bírósága a szólás- és sajtószabadsággal kapcsolatos ügyekben.

Médiajogi konferencia (ill2)

A délutáni szekció előadásaiból a résztvevők tájékozódhattak arról, hogy milyen közös mérce vonatkozik az európai országokban az újságírói források védelmére, valamint a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének teljesítésére. Megvilágították a médiajogi szankcionálás elméleti hátterét magyar és európai megközelítésből is, a médiaszabályozó hatóságok jogállásainak hasonlóságait és eltéréseit cseh, szlovák és lengyel példán keresztül, és összefoglalták a közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmének alapvető kérdéseit.

A konferencia egyik szervezőjeként az MTMI alapfeladatként a médiához kapcsolódó önálló tudományos tevékenységet végez, és ezen keresztül segíti a Médiatanács működését. Fókuszában az összehasonlító médiaszabályozási kutatások állnak, az európai államok médiaszabályozásának, aktuális médiajogi kérdéseinek tematikus elemzése, emellett sajtó- és médiatörténeti kutatásokkal, valamint a kárpát-medencei négy határon túli magyar régió (Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és Felvidék) médiapiaci szereplőinek, illetve médiafogyasztásának feltárásával is foglalkozik. A konferencia előadásainak írott változatai az MTMI és az MTA közös médiajogi kiadványában is elérhetők, amely Koltay András és Török Bernát szerkesztésében jelent meg a napokban a Wolters Kluwer (CompLex) kiadónál.

Médiajogi konferencia (ill3)