December 23-ig véleményezhető az NMHH mobilpiac-elemzési határozattervezete

Közzétéve: 2014. december 3.

null

A hatóság e-mailben is várja az észrevételeket a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” piacának jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóival kapcsolatban.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” (2/2014. piac) tárgyában született BI/30556-21/2014. számú határozattervezetét a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosításáról és kapcsolódó kötelezettségek előírásáról. A határozattervezet teljes szövegét és függelékét a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból elérhető PDF-dokumentumok tartalmazzák.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján való közzétételt követő 20 napon belül, 2014. december 23-ig írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig lehet benyújtani, a hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a 2_2014_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

A határozattervezetben üzleti titokként megjelölt adatok a BI/30556-20/2014., illetve az egyes jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatók vonatkozásában a BI/30556-22/2014., a BI/30556-23/2014., a BI/30556-24/2014., a BI/30556-25/2014., a BI/30556-26/2014. és a BI/30556-27/2014. számú határozattervezetekben szerepelnek. A határozattervezet elkészítéséhez felhasznált adatok az iratanyagban fellelhetőek.