Eljárást indít a Médiatanács a Való Világ 7 román joghatóság alatt álló médiaszolgáltatójával szemben

Közzétéve: 2015. február 20.

null

Az RTL 2-n látható valóságshow, a Való Világ 7 egyik decemberi adásának helytelen korhatár-besorolása kapcsán a Médiatanács hatósági eljárást indít a műsor médiaszolgáltatójával, a román joghatóság alatt álló Cable Channels SA-val szemben. A hatóság hétről hétre publikálja honlapján a kiskorúak védelmében a kiemelt érdeklődéssel övezett műsorszám gyermekekre aggályos tartalmi elemeinek kvantitatív elemzését. A testület emellett azonnali forgatási támogatást nyújtó pályázati felhívásról és körzeti rádiós ügyekről is határozott.

Túl enyhe korhatár-besorolású a Való Világ 7

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Való Világ 7 egyik decemberi epizódismétlése miatt hatósági eljárást indít, mert a televízió a műsorszámot a bemutatott intenzív szexualitás, erotikus kellékként láttatott szereplők és felületességre alapozó párkapcsolati minták miatt nem a 16 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába sorolta, hanem csupán a – román törvények szerinti – 12 éven aluliaknak csak szülői engedéllyel vagy nagykorú felügyelete mellett ajánlott, AP jelölésű kategóriába, és azt a megengedett 21 és hajnali 5 óra közti idősáv ellenére a déli órákban tette közzé.

A műsorszámot a romániai illetőségű Cable Channels SA által működtetett RTL 2 csatornán vetítik Magyarországon. A hazai hatóság azonban csak szigorú feltételek megléte esetén járhat el külföldi joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatóval szemben: így teljesülnie kell, hogy a szolgáltató uniós tagállamban letelepedett cég legyen, a médiaszolgáltatás Magyarország területére irányuljon, valamint hogy a kifogásolt műsorszám nyilvánvalóan és súlyosan sértse meg vagy a korhatár-besorolási, vagy a gyűlöletkeltés tilalmára, vagy éppen a kiskorúakra fokozottan káros, bizonyos pornográf vagy erőszakos tartalmak tilalmára vonatkozó törvényi előírásokat.

Az NMHH emiatt folyamatosan felügyeli a gyermekvédelmi rendelkezések érvényesülését a Való Világ 7 valóságshow-ban is, amelyről heti rendszerességgel tesz közzé adatokat. A hatósági ellenőrzés során nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgáltató a december 17-ei adásában vélhetően súlyosan megsértette a korhatár-besorolás szabályait. Ilyen esetben a Médiatanács felléphet külföldi joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatóval szemben. Az erre vonatkozó magyar szabályozás szó szerint megegyezik az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló európai uniós irányelvvel. Az eheti ülésen meghozott határozat szerint a Médiatanács ennek megfelelően indítja el a hatósági eljárást, amelyről értesíti a romániai médiaszolgáltatót. Amennyiben bebizonyosodik a jogsértés, és az első eset mellett egy éven belül további két hasonló esetre is fény derül, akkor a harmadik alkalommal a Médiatanács kezdeményezésére Magyarország konzultációt fog kezdeményezni az érintett tagállammal az Európai Bizottság bevonásával. Ezzel egy időben értesíti a televíziót és a Bizottságot arról, hogy a megegyezés elmaradása esetén és további jogsértés regisztrálásakor kötelezni fogja a médiaszolgáltatót a jogsértésről szóló közlemény közzétételére a műsorban, vagy a szolgáltatásának meghatározott időtartamú felfüggesztésére.

Ha a Médiatanács valóban kénytelen lesz majd jogkövetkezményt tartalmazó határozatot hozni, az ellen a médiaszolgáltató felülvizsgálati kérelemmel élhet, az Európai Bizottságának pedig jogában áll a határozat visszavonására kötelezni a Médiatanácsot. A Médiatanács eddig egy alkalommal lépett fel külföldön letelepedett médiaszolgáltatóval szemben, amikor értesítette a brit médiahatóságot, az OFCOM-ot a joghatósága alá tartozó Viasat szolgáltató Éden hotel műsoránál tapasztalt túl enyhe korhatár-besorolásról, a brit hatóság jelentése szerint azonban a kifogásolt műsorszám nem veszélyeztette súlyosan a kiskorúakat.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (médiatörvény) 176. §-a:
176. § (1) Amennyiben más tagállamban letelepedett médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása Magyarország területére irányul, a Médiatanács határozatával a jogsértés fennállásáig, de legfeljebb száznyolcvan napig, kizárólag a Magyarország területén terjesztett médiaszolgáltatás tekintetében a 187. § (3) bekezdés c)-d) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja, amennyiben a következő feltételek fennállnak:
a) a médiaszolgáltatás nyilvánvalóan és súlyosan sérti az Smtv. 17. § (1) bekezdését, 19. § (1) vagy (4) bekezdését, vagy e törvény 9. §-át vagy 10. § (1)-(3) bekezdését,
b) a Médiatanács által e bekezdés alapján meghozandó, a terjesztés korlátozását célzó határozatot megelőző tizenkét hónap alatt a médiaszolgáltatás legalább két alkalommal megsértette az a) pontban említett előírást,
c) Magyarország a Médiatanács kezdeményezésére írásban értesítette az érintett médiaszolgáltatót és az Európai Bizottságot az a) pont szerinti jogsértésekről és a Médiatanács tervezett intézkedéseiről, amelyeket a további jogsértés elkövetése esetén kíván alkalmazni, és
d) azon tagállammal, amelyben a médiaszolgáltató letelepedett, valamint az Európai Bizottsággal folytatott konzultáció alapján a c) pontban szereplő értesítés megtörténtétől számított tizenöt napon belül nem jött létre egyezség Magyarország és az érintett tagállam között, és az a) pont szerinti jogsértés továbbra is fennáll, illetve újból megvalósul.
(2) A Médiatanács az (1) bekezdésben foglalt határozatot annak közlésével egyidejűleg köteles megküldeni az Európai Bizottságnak.
(3) Amennyiben az Európai Bizottság a (2) bekezdésben foglalt értesítéstől számított két hónapon belül meghozott határozatában a Médiatanácsot az (1) bekezdés alapján meghozott határozat visszavonására kötelezi, akkor köteles az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint eljárni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/Eu Irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv), 3. cikk:

(1) A tagállamok biztosítják a más tagállamokból származó audiovizuális médiaszolgáltatások vételének szabadságát, és nem korlátozzák területükön azok továbbközvetítését olyan okokból, amelyek az ezen irányelv által összehangolt területekre vonatkoznak.
(2) A tagállamok a televíziós műsorszolgáltatás tekintetében ideiglenesen eltérhetnek az (1) bekezdéstől, ha a következő feltételek teljesülnek:
a) a más tagállamból származó televíziós műsorszolgáltatás nyilvánvalóan, komolyan és súlyosan sérti a 27. cikk (1) vagy (2) bekezdését és/vagy a 6. cikket;
b) a megelőző 12 hónap alatt a műsorszolgáltató legalább két korábbi alkalommal megsértette az a) pontban említett előírást (előírásokat);
c) az érintett tagállam írásban értesítette a műsorszolgáltatót és a Bizottságot az állítólagos jogsértésekről és az általa tervezett intézkedésekről, amelyeket akkor hoz, ha ismételten megtörténik egy ilyen jogsértés;HU 2010.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 95/13;
d) az adást közvetítő tagállammal és a Bizottsággal folytatott konzultáció nem eredményezett egyezséget a c) pontban előírt értesítéstől számított tizenöt napon belül és az állítólagos jogsértés továbbra is fennáll.
A tagállam által hozott intézkedésekről szóló értesítést követő két hónapon belül a Bizottság határozatot hoz arról, hogy az intézkedések megfelelnek-e az uniós jognak. Amennyiben úgy határoz, hogy nem felelnek meg, a tagállam köteles sürgősséggel megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

Filmes pályázattal és körzeti rádiókkal kapcsolatos döntések

A Médiatanács jóváhagyta az Escher Károly-pályázat idei, 20 millió forintos keretösszegét, amely előre nem tervezhető, magyar vonatkozású, kiemelten fontos történelmi, kulturális vagy társadalompolitikai események azonnali helyszíni forgatásainak támogatására használható fel úgy, hogy a forgatási nyersanyag felhasználásával kulturális értéket hordozó dokumentumfilmek vagy ismeretterjesztő filmek készüljenek. A jelentkezéseket a felhívás megjelenésétől folyamatosan várják a keretösszeg kimerüléséig, amelyeket a korábbi évekhez hasonlóan hetente bírál el a testület. Pályázónként legfeljebb 2 millió forint támogatás nyerhető el. A Magyar Média Mecenatúra program részeként keretében meghirdetett pályázaton az elmúlt két évben 15 esemény forgatását támogatta a Médiatanács.

A Médiatanács határozott arról, hogy ideiglenes hatósági szerződést köt három budapesti körzeti frekvencia jelenlegi hasznosítóival: a Tilos Rádiót a 90,3 MHz-en működtető Tilos Kulturális Alapítvánnyal, a Gazdasági Rádiót a 105,8 MHz-en üzemeltető MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zrt.-vel és a Klasszik Rádiót a 92,1 MHz-en sugárzó Aeriel Rádió Műsorszóró Kft.-vel, tekintettel arra, hogy eddigi szerződéseik lejártak, és a frekvenciák hasznosítására kiírt új pályázati eljárások még folyamatban vannak.

A Médiatanács döntött arról, hogy a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós pályázati eljárásban hiánypótlásra szólítja fel az egyetlen jelentkezőt, a frekvenciát jelenleg is üzemeltető EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft.-t. A Médiatanács 80 ezer forint bírságot szabott ki a Mária Rádió Mór 92,9 MHz közösségi rádió médiaszolgáltatójára, mert a hatósági ellenőrzések során bebizonyosodott, hogy a szerződésében vállaltakhoz képest kevesebb szöveges tartalmat, több ismétlést adott közre, valamint alulteljesítette a törvényben előírt heti 50 százalékos követelményt a magyar zene arányára vonatkozóan.