Teljes körű, gyors online szolgáltatásbejelentés az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára

Közzétéve: 2015. március 3.

Ezentúl egy továbbfejlesztett internetes felületen intézhetik az elektronikus hírközlési szolgáltatók a szolgáltatásaik bejelentését minden ügytípusban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH). A modernizáció gyors és környezetkímélő ügyintézést biztosít, mert a hatóság a válasziratokat online kézbesíti az ügyfelek tárhelyére.

A fejlesztéseket követően március 3-tól az NMHH Adatkapu (https://adatkapu.nmhh.hu) oldalán elektronikusan is bejelenthetők az új szolgáltatók adatai, a már regisztrált szolgáltatók adatváltozásai, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, a szolgáltatók új vagy módosított ÁSZF-bejelentései, az interfészbejelentések, és beküldhetők a médiaszolgáltatásokra (műsorszámok nyilvánossághoz való eljuttatása a szolgáltató hálózatán keresztül) vonatkozó új vagy megújított igazolások is.

Az NMHH hétfőtől modernizálta az elektronikus hírközlési szolgáltatók (a vezetékes- és mobiltelefon-szolgáltatók, a helyhez kötött és mobilinternet-szolgáltatók, valamint a műsorterjesztők) elektronikus bejelentési rendszerét: kiterjeszti a már két éve működő ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) módosítások adatkapus beadási felületét (Adatkapu) a többi szolgáltatásbejelentési ügytípusra is. A stratégiai partnerként együttműködő hatóság általi fejlesztés azért előnyös az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára, hiszen egyszerűbb és gyorsabb formában tehetik meg a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó bejelentéseiket. Az egyelőre önkéntes alapú webes bejelentési rendszer elindításával az NMHH élen jár abban, hogy még 2018 előtt, a szolgáltatók mellett az állampolgárok is online intézhessék minden ügyüket a közigazgatási rendszerben.

Ügyfélbarát és környezetkímélő bejelentési rendszer

A hírközlési ügyfelek az Adatkapun keresztül ezentúl bejelenthetik – többek között – az új elektronikus hírközlési és a terjesztett médiaszolgáltatásaikat, képviselőjük, cégjegyzékszámuk változását, valamint kérhetik törlésüket a nyilvántartásból. Az e-rendszerben a teljes ügyintézés elektronikus. Ez számottevően csökkenti az ügyfelek ügyintézésre fordított idejét, és még könnyebben visszakereshetők az elektronikusan tárolt ügyiratok. A teljes körű online szolgáltatásbejelentés bevezetésével csökken a papíralapú ügyintézéssel járó környezetterhelés, a dokumentálásra és irattárazásra fordított idő és a pénzügyi költségek.

A papíralapú ügyintézés alkonya

Az adatok biztonságos kezelése érdekében a rendszerhez a kormányzati ügyfélkapun keresztüli lehet hozzáférni. A regisztráció után minden szolgáltató egy virtuális tárhelyet kap, ahol kizárólag a saját tevékenységéhez kötődő és elérhető elektronikus nyomtatványok jelennek meg. Az űrlapok kitöltése, tárolása az NMHH adatkapus tárhelyén történik, és az ügyfél biztonságos tárhelyére érkeznek az NMHH-tól küldött döntések, hiánypótlási felhívások is, amelyekről az érintett e-mailben értesül.

Az NMHH az új rendszer bevezetésekor szem előtt tartotta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában meghatározott elvárást is, melynek célja, hogy – a jövőre teljesen kiépítendő egységes kormányzati IT-háttérnek köszönhetően – 2018-tól az állampolgárok és a vállalkozások minden közigazgatási ügyüket, teljes egészében elektronikusan intézhessék.

Kisebb a belső aktakupac: e-ügyintézés a hatóságon belül is

Az NMHH ezzel összhangban a hatóság belső ügyintézési folyamatát is modernizálta. Év elejétől a belső hálózatán egy kibővített elektronikus igénykezelő rendszert használ, amely kiváltotta a papíralapú ügyintézést. Így gyorsabbá vált a kérelmek feldolgozása, a különböző telephelyeken működő szervezeti egységek közötti dokumentumcsere, egyszerűbb a megrendelések, számlázások és teljesítésigazolások intézése is. Ezen felül a munkatársak számára könnyebben kereshetőek, használhatóak a belső adattárak és tudásbázisok, illetve a hatóság teljes működését szolgáló elektronikus ügyintéző rendszerek.