Az NMHH hatékonyan védi az infokommunikációs fogyasztói jogokat

Továbbra is minden előfizető jelezheti még, ha el kívánja utasítani a mobilszolgáltatók július 1-jei szerződésmódosítási ajánlatát

Közzétéve: 2015. július 2.

null

Éppen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hatékony és proaktív közbeavatkozásának köszönhetően van módjuk a fogyasztóknak arra, hogy jelezzék, ha el kívánják utasítani a mobilszolgáltatók díjemelési ajánlatát. A hatóság eljárása kötelezte a szolgáltatókat, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítsék előfizetőiket, és biztosítsák számukra a jogszabályokban előírt, legalább 15 napos határidőt a válaszadásra. Az NMHH és a média- és hírközlési biztos proaktívan végzi feladatait az infokommunikációs szolgáltatások felügyelete során, és az előfizetők védelme érdekében mindenkor a legkedvezőbb döntésre törekszik.

Baja Ferencnek, az MSZP tagjának mai sajtótájékoztatóján elhangzott állításával ellentétben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kiemelt figyelemmel és hatékonyan védi az infokommunikációs fogyasztói jogokat. Az előfizetői érdekek érvényesülését az NMHH, valamint a Telekom és a Telenor közötti megállapodások garantálják: továbbra is jelezheti minden előfizető, ha el kívánja utasítani a két mobilszolgáltató július 1-jei szerződésmódosítási ajánlatát, az értesítéstől számított 15 napon belül. A részletekről az NMHH honlapján a www.nmhh.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az NMHH fokozottan, a jogszabályok adta lehetőségeket maximálisan kihasználva ügyel a fogyasztói jogok érvényülésére az infokommunikációs szolgáltatások esetén. A hatóság éppen ezért indított hatósági eljárást a két mobilszolgáltató előfizetői szerződésekkel kapcsolatos módosításai ügyében, és tiltotta meg ideiglenes intézkedéssel a szolgáltatóknak, hogy végrehajtsák a módosításokat az eljárások lezárásáig. Kifejezetten a hatóság közbeavatkozásának köszönhető, hogy az előfizetők nem szenvedtek olyan hátrányt, amelyet később már nem vagy csak nehezen lehetett volna elhárítani, és a hatósági elvárásoknak megfelelően tett szolgáltatói vállalások megszüntették a jogszerűtlen körülményeket. Az NMHH-nak a szolgáltatókkal megkötött hatósági szerződései előremutató módon rendezték a módosítás kapcsán kialakult helyzetet, és megnyugtatóan biztosítják az előfizetők jogainak érvényesülését.

Az NMHH proaktívan végzi feladatait az infokommunikációs szolgáltatások felügyelete során, és az előfizetők védelme érdekében mindenkor a legkedvezőbb döntésre törekszik. A hatóság határozottan fellép a jogsértések észlelése esetén, és bírságok kiszabásával is felhívja a szolgáltatók figyelmét a jogszabályok betartására. Legutóbb a Telenorra szabott ki májusban 250 millió forintos bírságot, jogsértő előfizetőiszerződés-módosításai miatt, illetve a Telekomra márciusban 65 millió forintot a kötbérfizetési szabálytalanságok ügyében. A hírközlési fogyasztói jogok tudatosításában is élen jár a hatóság: kiadványokkal, internetes tájékoztatással törekszik arra, hogy felhívja az előfizetők figyelmét, hogyan is éljenek a jogszabályokban rögzített jogaikkal. Az NMHH-n belül működő média- és hírközlési biztos június közepén külön tájékoztató anyag közreadásával informálta honlapján az előfizetőket.