Jogorvoslat minden Médiatanács-döntésnél kérhető

Közzétéve: 2015. augusztus 14.

null

A Társaság a Szabadságjogokért Társaság (TASZ), illetve a Mérték Médiaelemző Műhely ma publikált, rádiós frekvenciapályáztatással foglalkozó híreire reagálva a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hangsúlyozza: a rádiós frekvenciák pályáztatásakor mindenkor a következetesség, a jogbiztonság és az egyenlő elbánás elve alapján járt el.

Már a cikkek címe is félrevezető, mert a TASZ által indított pernek a pályáztatási gyakorlat megítélése nem volt tárgya: a per kizárólag közérdekű adatok kiadása tárgyában folyt. Az adatokat a Médiatanács az érintett piaci szereplők, a pályázók üzleti titkainak védelmében nem adta ki a kérelmezőnek. Az első- és másodfokú bíróság a Médiatanács álláspontjával értett egyet, a Kúria azonban rendkívüli jogorvoslati eljárásban úgy döntött, hogy ezeket ki kell adni. A hatóság ennek haladéktalanul eleget tett.

A TASZ a kiadott adatok alapján valótlanul állítja, hogy a Médiatanács diszkriminatív eszközként használta volna a formai követelményeket a rádiós frekvenciák újrapályáztatásakor. Ez a feltételezés a szerzők önkényes véleménye, és nem következik a Kúria ítéletéből. Fentiek miatt a Médiatanács a hírt leközlő sajtótermékektől helyreigazítást kér, továbbá jelen közlésének közzétételét a teljes körű és kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében.

A Médiatanács nem kíván egy tévedhetetlen állami szerv szerepében tetszelegni. A jól működő jogállami berendezkedésnek köszönhetően a Médiatanács minden egyes, a hírekben szereplő rádió frekvenciás pályázati döntései esetében is biztosított volt a jogorvoslati lehetőség az érintettek, köztük az eredménytelenül pályázók számára is. Ez a szabály azóta sem változott; ahogy a közelmúltban hírül adtuk, a Gazdasági Rádió szolgáltatója Budapesten éppen ilyen jogorvoslati eljárásnak köszönhetően nyerte el a jogosultságot.

A jogorvoslati lehetőséggel a múltban több pályázó is élt. A frekvenciák elosztása – vagyis a magyar rádiós piac adott szereplőjének kiléte – csak a jogorvoslati eljárások lezárulta után dől el véglegesen, ezért a Médiatanács visszautasítja a TASZ és a Mérték Médiaelemző Műhely valótlan állításait.

Megjegyzi továbbá a Médiatanács: a korábbi gyakorlatából felismerte, hogy a pályázóknak a formai követelmények szabályos, minden tekintetben kifogástalan teljesítése sok esetben nehézségbe ütközött. Ezen hibák kiküszöbölése céljából – amelyek megítélése a jogorvoslati eljárásokban hozott bírósági ítéletekben ellentmondásos volt –, a testület 2014 decemberétől az új pályázati felhívásokban lényegesen egyszerűsítette a formai követelményeket. Ez ismét jelentős lépés volt a hatékony pályáztatás érdekében és a pályázók adminisztratív terheinek csökkentésében.