Médiaértés-fejlesztő oktatófilmek és szakkönyvek az NMHH-tól

Közzétéve: 2015. szeptember 16.

null
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) bemutatta hiánypótló médiaértési szakkönyv- és oktatófilmcsomagját. A tananyagok hiteles, friss és ingyenes tudásbázist jelentenek a médiatudomány és a kommunikáció területén tevékenykedő kutatóknak, oktatóknak, a 6–16 éveseket tanító pedagógusoknak, valamint a szülőknek, nevelőknek egyaránt. A hatóság minden általános és középiskolába eljuttat egy-egy példányt a kiadványokból, valamint online is elérhetővé teszi a könyveket és a foglalkozások gondolatébresztőjének szánt oktatófilmeket is.

mediatudatos_oktatas_kiadvanyok_587x330px.jpg

Az NMHH médiaértés-oktató központjában, Bűvösvölgyben évente több ezer diák tanulhatja meg, hogyan használhatja biztonságosabban és tudatosabban a médiát. Az NMHH legutóbbi két kutatása azonban kimutatta, hogy a gyermekek jobban ismerik és gyakorlottabban használják az új applikációkat, valamint az online felületeket, mint a felnőttek. A fiatalok már nem tanulják, hanem készségként birtokolják az infokommunikációs eszközhasználatot, ezért hatalmas médiagyakorlattal rendelkeznek. Ezért a hatóság ezúttal felnőtteknek kíván támpontot adni a médiatartalmak közötti kiigazodáshoz, és szeptember 16-án bemutatta elsősorban gyermekneveléssel foglalkozó felnőtteknek, szakembereknek, pedagógusoknak és szülőknek szánt hiánypótló és egyedülálló szakkönyvcsomagját és oktatófilm-sorozatát. A kiadványok és a filmek megjelentetése a 2015. szeptember 30-án lezáruló, TÁMOP-3.1.14-12-2013-0001 számú, „A Jövő tudatos médiafogyasztói – médiaműveltség és médiatudatosság elterjesztése” című projekt támogatásával valósult meg.

A kötetek és az oktatási segédletként is használható tíz kisfilm abban segít a pedagógusoknak, hogy megfelelően könnyed, ugyanakkor hatásos módszereket, gyakorlatokat találjanak és alkalmazzanak a gyerekek médiatudatosságra nevelése során. A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódóan a hatóság valamennyi műveltségterület között is kiemelt fejlesztési területként kezeli a médiatudatosságot, így a kiadványcsomag az ehhez köthető oktatói-kutatói feladatokhoz is elméleti-gyakorlati támogatást nyújt.

Felvétel a sajtótájékoztatóról (587x400px)

Szakkönyvek és oktatófilmek a hiteles és hatékony pedagógiai munkáért

Nyolc médiaértéssel foglalkozó kötetet bocsát a szakemberek és a pedagógusok rendelkezésére az NMHH. Hazai szerzők kutatásai és a nemzetközi szakirodalom jelentős köteteinek fordításai egyaránt megtalálhatók a könyvsorozat tagjai között, amelyek amellett, hogy elméleti áttekintést nyújtanak a médiatudatosságra nevelés kérdéseiről, konkrét esettanulmányokkal és óratervekkel is elősegítik a pedagógusok mindennapi munkáját. A kötetek tartalmaznak társadalomtudományi elemzéseket és fogalomalkotásokat, feldolgoznak konkrét, akár a gyerekek által is ismert médiaeseményeket, tanulmányokat közölnek a fiatalok és a média kapcsolatáról, valamint a 21. századi médiakultúra jellegzetességeiről. A mindennapokban is jól használható tudásanyagot nyújtanak a média fiatalokra tett hatásáról, óravázlatokat közölnek az egyes médiaértési témák feldolgozásához, valamint tanácsokkal látják el a pedagógusokat, hogyan használhatják egyszerűen a közösségi médiát az oktatás során.

A kiadott könyvek listája szerzőkkel:

 • Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás: Műveljük a médiát!
 • Antalóczy Tímea – Pörczi Zsuzsanna (szerk.): Határtalan médiakultúra
 • Hartai László: Médiaesemény – esettanulmányok
 • Kósa Éva – Berta Judit (szerk.): Médiaszocializáció
 • Andy Ruddock: Ifjúság és média (ford. Guld Ádám)
 • Megan Poore: Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? (ford. Bozai Ágota)
 • Renee Hobbs – David Cooper Moore: A médiaműveltség felfedezése (ford. Majkó Balázs)
 • W. James Potter: Médiaműveltség (ford. Kató Eszter)

Munkafüzetek általános és középiskolásoknak

A MÉDIÁRÓL – NEKED ismeretterjesztő füzetek három korcsoport médiaértés-oktatását könnyítik meg feladataikkal. A 6–9, a 10–12 és a 13–16 éves diákok munkafüzetei ugyanarra az öt témakörre fókuszálnak, tartalmukban azonban alkalmazkodnak az adott korcsoport életkori sajátosságaihoz. A fogyasztás, a reklám, az egészséges testkép, a biztonságos internethasználat, valamint az online személyiség kérdésköre mindhárom munkafüzetben megtalálható, míg a 13–16 évesek feladatsorai kiegészülnek a szexting és az internetes zaklatás témájával is. (Kozák Zsuzsanna (szerk.): A MÉDIÁRÓL – NEKED 1–3.)

Az NMHH ezenfelül 10 kisfilmet forgatott, külön-külön a három korosztály számára, amelyek követve a munkafüzet témafelosztását gondolatébresztőként használhatók egy-egy médiaértéssel foglalkozó tanórán vagy programon. Célzott témáikkal kifejezetten alkalmasak a speciális, olykor kényes témák gyerekekkel történő átbeszélésére.

A kisfilmek címei korosztályonként:

 • 6–9 éveseknek: Kattintsatok, betörők!; Ki a király?; Hősök és szájhősök; Új, újabb, legújabb!
 • 10–12 éveseknek: Hogy élhetsz nélküle?; Gáz vagy, haver!; Tükröm, tükröm
 • 13–16 éveseknek: Villant?; A szépség és a szörnyeteg; A megosztó

Az NMHH az oktatási segédanyagokat és a kisfilmeket is tartalmazó DVD-ket hazánk 3500 általános és középiskolájába juttatja el, valamint a szakkönyvekből 1000 darab nyomtatott példányt küld el szakintézményeknek, könyvtáraknak és egyetemeknek. A nyomtatott kiadványok terjesztésén túl a felsorolt szakkönyvek online is elérhetőek és letölthetőek a www.buvosvolgy.hu oldalról, a kisfilmek pedig az NMHH YouTube csatornáján láthatók.

Tanácsadó füzet tudatos felnőtteknek

Az NMHH tanácsadó kiadványa a munkafüzetek tematikájára épülve arra készíti fel a szülőket és a nevelőket, hogy hogyan tudják tudatos és értő médiahasználatra ösztönözni kisebb vagy nagyobb gyermekeiket, tanítványaikat. A legfontosabb üzenet, hogy a szülőknek nem az eszközhasználatot kell megtanítaniuk a gyerekeknek, hanem életkorukból adódóan a tudatossággal kapcsolatos tapasztalataik átadása során lehetnek hitelesek a fiatalok előtt. A tájékoztatófüzet mindenki számára ingyenesen letölthető az NMHH honlapjáról, a gyermekbarat.nmhh.hu oldalról.

Bűvösvölgy, Magyarország első médiaértés-oktató központja

Bűvösvölgyben élményalapú oktatási formában, személyes tapasztalatszerzés során sajátítja el a 9 és 16 év közötti korosztály a média értelmezését és használatát elősegítő új készségeket. A tavaly májusi nyitás óta több mint 5000 diákot fogadott a médiaértés-oktató központ, amely egyedülálló kezdeményezés a gyermekek és fiatal diákok virtuális téren kívüli személyes megszólítására. A fiatal korosztály mellett Bűvösvölgy a tavalyi évben több mint 500 pedagógusnak is továbbképzési lehetőséget nyújtott, akik szintén elsajátíthatták a média értelmezését és használatát elősegítő új készségeket, amelyeket később beépíthettek tantervükbe. A témák között szerepelt a digitális társadalom kultúrája, a digitális készségek, a digitális biztonság és közbizalom, a tudatos médiafogyasztási szokások kialakítása, a médiakultúra elsajátítása, a tudatos fogyasztói kultúra, valamint a tudatos és felelős állampolgári magatartás.