Sajtótermékek nyilvántartása

Nyomtatott és internetes sajtótermékek nyilvántartása

Jogszabály

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41.§ (4) h)-i), 46.§

Tartalom

A Hatóság nyilvántartást vezet a nyomtatott sajtótermékekről, valamint az internetes sajtótermékekről és hírportálokról. A nyilvántartás tartalmazza a sajtótermék elnevezését (internetes sajtótermék esetén egyúttal annak internetes címét), a sajtótermék első megjelenésének időpontját, a kiadó és az alapító nevét és elérhetőségeit.

A nyilvántartás kiterjed:
a) azon nyomtatott sajtótermékekre, amelyeket 2012. január 01. napját követően a Hatóság vett nyilvántartásba,
b) azon nyomtatott sajtótermékekre, amelyeket 2011. január 01 – 2011. december 31. napjai között a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vett nyilvántartásba,
c) azon nyomtatott sajtótermékekre, amelyeket 2011. január 01. napját megelőzően vettek nyilvántartásba, és amelyek 2011. január 01. napját követően eleget tettek a törvény által előírt adat-kiegészítési kötelezettségüknek,
d) azon internetes sajtótermékekre és hírportálokra, amelyeket 2011. január 01. napját követően a Hatóság vett nyilvántartásba.

A nyilvántartásnak az adott napon hatályos – a sajtóterméknek a lekérdezés napja szerinti kiadójára és alapítójára vonatkozó – adatai nyilvánosak.

Elérhetőség