Az EP elfogadta a hálózatsemlegességre vonatkozó új szabályokat

Közzétéve: 2015. november 3.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa kétéves tárgyalássorozatot követően októberben megállapodott az Egységes Távközlési Piacról szóló rendelet végleges szövegéről: a túlzottan magas roamingdíjak eltörléséről és az eddig alapelvek szintjén meghatározott hálózatsemlegesség részletes szabályozásáról.

Az új jogszabályszöveg kimondja, hogy az internethez való hozzáférést „az internet semlegességének elvével összhangban kell biztosítani“. A hálózatsemlegesség mostantól nemcsak alapelvi szinten lesz jelen a hírközlési piacon, hanem – a jogbiztonság elvének megfelelően – garanciális elemekkel szabályozva.

A teljes internetes adatátvitelt egyenlően és diszkriminációmentesen, korlátozások nélkül kell kezelni. Az új szabályok alapján a hírközlési szolgáltatók nem lassíthatják vagy korlátozhatják a tartalmakat, a szolgáltatásokat, valamint az alkalmazásokat. A nyílt internet adatforgalmát nem szabad még a speciális szolgáltatások kedvéért sem hátrányban részesíteni.

Az NMHH nemzeti szabályozó hatóságként szorosan nyomon követi és biztosítja az új szabályok betartását, valamint évente jelentést küld a BEREC és a Bizottság részére. A felügyelettel kapcsolatos iránymutatást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) a rendelet hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül dolgozza ki.

A hálózatsemlegesség új szabályozása

A végfelhasználóknak joguk van az internet-hozzáférési szolgáltatáson keresztül az általuk választott információkhoz és tartalmakhoz való hozzáféréshez, valamint terjesztésükhöz, függetlenül azok helyétől vagy rendeltetésüktől. A szolgáltatók a forgalmat csak arányos módon és kizárólag a szükséges ideig korlátozhatják, de az nem alapulhat kereskedelmi vagy technikai megfontolásokon, és egyes tartalmak nem preferálhatóak.

Három esetben vezethetnek be ideiglenes forgalomkorlátozást a szolgáltatók: jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, bírósági vagy közigazgatási szerv határozata alapján (pl. illegális tartalmak, bűnüldözés, nemzetbiztonság), a hálózat integritása és biztonságának megőrzése céljából (pl. kibertámadás, kémprogramok, személyes adatok védelme), valamint közelgő hálózati torlódás megelőzése vagy a kialakult torlódás hatásainak csökkentése esetében. Az egyenlő bánásmódnak azonban ekkor is érvényesülnie kell, és a forgalom azonos típusait egyformán kell kezelni.

Speciális internetes szolgáltatások

A hálózatsemlegesség elve nem zárja ki, hogy létezzenek speciális szolgáltatások. Ilyen szolgáltatás lehet például az autóiparban az önvezető autók vezérlése, az egyes orvostechnikai alkalmazások (távoperáció, képalkotási eljárások), valamint az okostévén elérhető videoszolgáltatások. A speciális szolgáltatás lényegi eleme, hogy ezek nyújtásához magasabb minőségi szintre, dedikált sávszélességre van szükség. Ez azonban nem jelentheti az adatforgalom korlátozását vagy lassítását a hagyományos internet-hozzáférésen keresztül elérhető tartalmakat, szolgáltatásokat használók számára. Újításként jelenik meg a rendeletben, hogy speciális szolgáltatást csak abban az esetben lehet nyújtani, ha ez nem befolyásolja hátrányosan az internet-hozzáférési szolgáltatások minőségi szintjét. Ennek ellenőrzését a rendelet a nemzeti szabályozó hatóságokra bízza.

A rendelet kötelezővé teszi a szolgáltatók számára, hogy a szerződéseikben egyértelműen rögzítsék a forgalomszabályozási intézkedések lehetséges hatásait, a speciális szolgáltatások internethozzáférési-szolgáltatásokra gyakorolt hatásait, valamint a hozzáférés tényleges sebességét. Ha jelentős, folyamatos vagy rendszeresen ismétlődő eltérés tapasztalható az előfizetői szerződésben vállalt sebesség és a tényleges sebesség között, az hibás teljesítésnek minősül. Emiatt a végfelhasználó fogyasztóvédelmi jellegű jogorvoslati lehetőséggel élhet (pl. szerződés felmondása). Emellett, ha egy szolgáltató nem felel meg a rendelet előírásainak, a szabályozó hatóság szankciót szabhat ki és kötelezheti a szolgáltatót a jogsértő magatartás megszüntetésére.

A hálózatsemlegesség elve

Az interneten minden adatot egyenlőként kell kezelni, az internetszolgáltatók nem tehetnek különbséget a különféle szolgáltatások között, nem blokkolhatnak vagy lassíthatnak alkalmazásokat és tartalmakat, bárki is legyen a feladó és a fogadó fél.