December 1-től tovább bővülnek a hírközlési előfizetők jogai

Közzétéve: 2015. november 30.

null
A hűségidős díjszabás-emelési lehetőségek csökkenése, a nem újratöltött feltöltőkártyán megmaradt pénz visszautalása, az ÁSZF-re visszakereshető akciós feltételek, a ráutaló magatartás pontosabb meghatározása, évi egyszeri ingyenes példány a szerződésből, a nem írásban megkötött előfizetés esetén is, könnyebb felmondás jogszerűtlenül kivett műsorcsatorna miatt, több védelem a kkv-knak – ezek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfontosabb, december 1-jétől alkalmazandó intézkedései az előfizetői szerződésekre vonatkozó rendeletből.

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet valamennyi előírását a szolgáltatóknak december 1-től végérvényesen alkalmazniuk kell, a jogszabály egy részét már szeptembertől be kell tartaniuk. Az új szabályozás az előfizetőket a szolgáltatók egyenlő partnerévé teszi, erősíti a felhasználók jogi védelmét, valamint csökkenti a fogyasztók szerződéseknek való kiszolgáltatottságát. A rendelet révén a szolgáltatók számára is egyszerűsödik, még egyértelműbbé válik a jogalkalmazás a mindennapi gyakorlatban. A két ütemben életbe lépő jogszabály második lépcsőfoka változást hoz többek között a szerződés megkötése, módosítása, megszűnése és az üzleti előfizetőkre vonatkozó előírások terén is. A hatóság kisfilmmel is tudatosítja az újonnan alkalmazandó legfontosabb szabályokat.

A három legfontosabb terület, ahol december 1-jétől változások lépnek életbe:

Szabályozottabb, definiált körülmények a szerződéskötéskor és a módosítások során

Határozott idejű szerződéskötéskor – ilyenek jellemzően a hűségidővel megkötött előfizetői szerződések – a szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt tájékoztatniuk kell az előfizetőt a határozott idejű szerződés teljes időtartama alatt jelentkező, az előfizetőket minimálisan terhelő minden költségről, hogy a szerződést az előfizetők tudatos választással, az előre tervezhető kiadások mérlegelésével köthessék meg. A határozott idejű szerződés lényeges tartalmi elemeit – például az alapvető díjszabást, a szerződés időtartamát – a szolgáltatók csak akkor módosíthatják egyoldalúan, ha valamilyen jogszabályi változás vagy a hatóság döntése erre kötelezi őket, a határozott idejű szerződést pedig nem lehet majd ráutaló magatartással módosítani.

Az eddig változatos módon értelmezett ráutaló magatartással történő szerződéskötés menetét és feltételrendszerét is újraszabályozta a hatóság, és a kiszolgáltatott helyzetben lévő előfizetők védelmében rögzítette, hogy konkrétan milyen magatartások, jognyilatkozatok teszik ezt lehetővé.

A szolgáltatók a nem írásban történő szerződéskötéskor is kötelesek egy, a szerződés lényeges tartalmáról szóló írásos dokumentumot átadni az előfizetőknek. Az előfizetők évente egyszer ingyenesen kérhetik a szolgáltatóktól a szerződés – bármely időpontban hatályos – lényeges tartalmáról szóló dokumentum átadását. A szolgáltatóknak a meghirdetett akciós feltételeket és azok módosításait szerepeltetniük kell az ÁSZF-ükben, hogy azok részletei mind az akció időtartama alatt, mind pedig azután abban egy helyen könnyen megtalálhatók legyenek. Az előfizetőknek pedig a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül lehetővé kell tenniük a szolgáltató számára a szolgáltatás bekötését, ellenkező esetben megszűnik a szerződés.

Kedvezőbbé válik az elszámolás a kártyás szerződés megszűnésekor, több lesz a felmondási lehetőség

Kártyás előfizetésnél a szolgáltatók a fel nem használt összeget kérésre kötelesek lesznek visszafizetni, ha a szerződés azért szűnt meg, mert a felhasználó nem töltötte fel az egyenlegét a szerződés szerinti gyakorisággal. Határozott idejű szerződések esetén bővül a jogkövetkezmények nélküli felmondási esetek köre: az előfizetők akkor is jogkövetkezmények nélkül mondhatják fel a határozott idejű szerződést, ha a szolgáltatás minősége hosszabb időn keresztül rendszeresen rossz, ha a szolgáltató a szerződés lényeges tartalmát jogsértően módosítja – például díjat emel –, vagy a szerződésben szereplő műsorcsatornák közül akár csak egyet is jogsértően kivesz.

A kisebb üzleti előfizetőknek nagyobb védelem, a nagyoknak több szabadság jár

A kisebb üzleti előfizetők, például a mikro- és kisvállalkozások szerződéseiben a felek csak a rendeletben tételesen felsorolt rendelkezésektől térhetnek el, annak érdekében, hogy a kis szervezetek a fogyasztókhoz hasonló erős előfizetői jog- és érdekvédelemben részesülhessenek. Ez hatékonyabb fellépési lehetőséget teremt a tisztességtelen, az előfizetőknek és a piacnak egyaránt ártó szolgáltatói gyakorlatokkal szemben anélkül, hogy szükségtelenül korlátozná a piacot és az innovációt. Bátorítja a valódi versenyt, emellett javítja a hírközlési piac áttekinthetőségét, frissíti, modernizálja a szabályozást, így a szolgáltatók számára is világos kereteket, korrekt szabályozási környezetet biztosít. A nagyobb üzleti előfizetők számára – jobb érdekérvényesítő képességük miatt – az eltérés lehetősége jóval szélesebb körű lesz. Az NMHH elnökének rendelete így egyértelmű partneri helyzetet hoz létre szolgáltató és felhasználó között.

Az NMHH kisfilmmel is tudatosítja az újonnan életbe lépő, legfontosabb szabályokat

A hírközlési fogyasztói jogok tudatosításában is élen jár a hatóság: kiadványokkal, internetes tájékoztatással törekszik arra, hogy felhívja az előfizetők figyelmét, hogyan is éljenek a jogszabályokban rögzített jogaikkal. Az NMHH a roamingdíjak ismertetője után az előfizetői szerződésekkel kapcsolatos új szabályokra hívja fel a figyelmet kisfilmjében, amelyben Gondos Bálint családfő ismerteti közérthetően, milyen új jogi lehetőségekkel érdemes élniük szeptember 1-jétől, illetve december 1-jétől a hírközlési szolgáltatásokat használóknak. A kisfilm az NMHH honlapján, YouTube-csatornáján, illetve közösségi oldalán is megtekinthető.