A Médiatanács 155/2016. (II. 9.) számú döntése

A Magyar Hírlapban és a www.magyarhirlap.hu hírportálon „Boross Péter: Nem kulturális, hanem etnikai konfliktus a bevándorlás” címmel 2015. augusztus 19-én közzétett médiatartalom [az Smtv. 17. § (2) bekezdés érvénysülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2016. február 9.

null

A Médiatanács a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben az Smtv. 17. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése miatt 2015. szeptember 22-én hivatalból indított eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, és e döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt.