A Médiatanács 551/2016. (V. 17.) számú döntése

P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel megjelent írással kapcsolatban [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2016. május 17.

null

A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Hírlap Kiadói Kft. médiatartalom-szolgáltató a Magyar Hírlap címen megjelenő nyomtatott sajtóterméke 2015. november 16-ai lapszámában, valamint a www.magyarhirlap.hu weboldalon 2015. november 16-án megjelent „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” című írás közzétételével megsértette az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdését, ezért

  1. az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és ennek keretében kötelezi a Médiatartalom-szolgáltatót, hogy az eljárás tárgyát képező írást a Médiatanács határozatának közlését követően haladéktalanul távolítsa el internetes honlapjáról;
  2. az Mttv. 187. § (3) bekezdésének bc) és bf) pontja alapján a Médiatartalom-szolgáltatót összesen 250 000 Ft bírsággal sújtja;
  3. az Mttv. 187. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Médiatartalom-szolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:


    „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a Médiatartalom-szolgáltató a Magyar Hírlap címmel megjelenő nyomtatott sajtótermék 2015. november 16-ai lapszámában, valamint a www.magyarhirlap.hu weboldalon 2015. november 16-án megjelent „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” című írás közzétételével megsértette a közösségekkel szembeni gyűlöletkeltésre és kirekesztésére alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi rendelkezést. A szerző homogén, az európai társadalmakkal háborúban álló csoportként írta le a bevándorlók közösségét, potenciális gyilkosnak nevezve e közösség valamennyi, tizennégy éven felüli tagját.”

    A közleményt a Médiatartalom-szolgáltató a jogsértést megvalósító internetes sajtóterméke nyitóoldalán jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan; valamint

  4. az előterjesztésben szereplő levél, valamint a határozat másolatának megküldése útján döntéséről tájékoztatja a bejelentőt.