Átfogó hallgatottsági mérés az NMHH-tól

Közzétéve: 2016. július 6.

null
A magyarországi rádióadók hallgatottságának mérésére pályázati eljárást kezdeményez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az NMHH a komplex mérési eljárás előkészítéseként összeállított szakértői anyag véleményezésére kéri fel a piaci szereplőket és az érintetteket.

A rádiós közönségarány-mérés egyrészt a hatósági munkához szükséges információs igények kiszolgálását teszi lehetővé, másrészt a hallgatottsági adatokhoz ingyenes hozzáférést biztosít majd a rádiós piac szereplői számára is. A hallgatottságmérés során nyert adatok lényegesek továbbá a rádiók műsortervi döntéseinél, tervezésénél és a reklámpiaci bevételek elosztásánál is, valamint alapjául szolgálnak a médiapiaci folyamatok pontos megfigyelésének, illetve elengedhetetlenek a jelentős befolyásoló erővel rendelkező rádiós médiaszolgáltatók évenkénti meghatározásához. A szolgáltatás bevezetése élénkítően hathat a szektorra, átláthatóbbá teszi a piacot.

A közönségmérés adatfelvételi módszertanának kialakításakor az összes érdekelt fél szempontjait szeretné megismerni a hatóság. Ehhez az NMHH szakértői háttéranyagot, módszertani ajánlást készített, amelyet véleményezésre megküldött az érintetteknek, és amelyről július 14-én szakmai konzultációt tart. A javaslat szerint az alapadatokhoz bárki szabadon hozzáférhet az NMHH honlapján, a szolgáltatók piaci érdekeire tekintettel azonban a különféle célcsoportok vagy idősávok szerinti lekérdezés csak a regisztrált felhasználók számára lesz lehetséges.

A konzultáció eredményeként kialakult módszertan alapján a hatóság nyilvános pályázaton választja ki a mérést végző kutatócéget. Az NMHH reményei szerint az első felmérésre még ebben az évben sor kerülhet.