A BEREC a hálózatsemlegességre vonatkozó iránymutatásokat tett közzé

Közzétéve: 2016. augusztus 30.

null

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) ma közzétette a hálózatsemlegességre vonatkozó új szabályok alkalmazásával kapcsolatban a nemzeti szabályozó hatóságok számára kidolgozott iránymutatásait. A BEREC iránymutatások kibocsátására vonatkozó mandátuma a nyílt internet-hozzáférésről szóló és az egységes telekommunikációs piacot szabályozó rendeletből* fakad. Az iránymutatások a nemzeti szabályozó hatóságok számára nyújtanak útmutatást a szabályok alkalmazásával és a konkrét esetek körülményeinek értékelésével kapcsolatban.

Az uniós szintű érdekeltekkel 2015 decemberében tartott találkozókat, valamint a magas szintű oktatási, jogi és műszaki szakértők részvételével 2016 februárjában szervezett workshopot követően a BEREC hathetes nyilvános konzultációt kezdeményezett az Iránymutatások tervezetéről, amely július 18-án, 14 órakor (CET) zárult le. A BEREC még soha nem kapott ilyen sok – szám szerint 481 547 – visszajelzést konzultációi során, amelyek a legkülönbözőbb kategóriákba tartozó válaszadóktól, a civil társadalom tagjaitól, közintézményektől, független szakértőktől, internetszolgáltatóktól, tartalom- és alkalmazásszolgáltatóktól és más ágazati érdekeltektől érkeztek.

A BEREC feldolgozta és részletesen értékelte a beérkezett véleményeket, az eredmények alapján pedig az Iránymutatásokban szereplő bekezdések mintegy felét módosította.

A testület az iránymutatásokkal együtt egy, a konzultáció eredményét összefoglaló jelentést is közzétett, amelyben ismerteti az érdekeltek visszajelzéseit, valamint azt, hogyan vette ezeket figyelembe a dokumentum kidolgozása során. A nagyszámú visszajelzés miatt a jelentés csak a főbb kérdéskörökre és az azokkal kapcsolatban beérkezett véleményekre koncentrál. A testület szeptember 30-ig minden, nem bizalmas természetű visszajelzést közzétesz egy külön dokumentumban.

Az iránymutatások véglegesítése során a BEREC figyelembe vette a beérkezett visszajelzéseket, amelyek gyakran a testület álláspontjával ellentétes véleményt fogalmaztak meg. Saját szempontjaik alapján egyes érdekeltek azt javasolták, hogy a BEREC szigorúbban szabályozzon bizonyos kérdésköröket, míg mások éppen a megengedőbb előírásokat tartották a megfelelő iránynak. A BEREC számára ez azt jelzi, hogy a rendelet értelmezésének tükrében számos területen sikerült kiegyensúlyozott kezdeti megközelítést alkalmaznia.

A BEREC által módosított bekezdések között szerepeltek például olyanok, amelyek a visszajelzések alapján félreérthetőek voltak vagy nem voltak elég világosak. Emellett a BEREC indokolt esetben további példákat illesztett be a dokumentumba, és annak szövegezését nagyobb mértékben összehangolta a rendelet rendelkezéseivel és leírásaival.

A közzétett iránymutatásokkal a BEREC kiindulási alapot biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok számára a rendeletben foglalt előírások következetes alkalmazásához. A jövőben a BEREC támogatni kívánja a nemzeti szabályozó hatóságok között a rendelet alkalmazásával kapcsolatban folytatott tapasztalatcserét.

Az iránymutatások végső változatának bemutatására ma  – kedden –  14:30-kor (CET) kerül sor, az esemény élőben követhető volt a BEREC webhelyén keresztül (www.berec.europa.eu). A BEREC 2006-ban hivatalban lévő elnökének, Wilhelm Eschweilernek, a BEREC 2017-ben hivatalba lépő elnökének, Sébastien Sorianónak, valamint a hálózatsemlegességgel foglalkozó szakértői munkacsoport társelnökének, Frode Sørensennek a Twitteren keresztül (#BERECpublic) vagy a press@berec.europa.eu címre küldött e-mailben tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

További információ: press@berec.europa.eu.

A BEREC bemutatása

A BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications, azaz Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete) egy szabályozói testület, amely a 28 nemzeti szabályozó hatóság vezetőiből áll. A BEREC tanácsokkal segíti az Európai Bizottságot és a BEREC tagságát képező nemzeti szabályozó hatóságokat, valamint segítséget nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretrendszerének alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben. A BEREC célja az, hogy az európai fogyasztók érdekében biztosítsa a tisztességes versenyt és a szabályozás egységességét az elektronikus hírközlés belső piacán.

További információ: http://berec.europa.eu/eng/net.

Kövesse a BEREC-et a közösségi oldalakon!


Twitter: @BERECeuropaeu
LinkedIn

YouTube

A közlemény kiadója: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)


* A nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2120/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=HU).