A Médiatanács klasszifikációs ajánlása (korhatár-besorolás) és a képernyőre illeszthető piktogramok

Legutóbb frissítve: 2021. szeptember 15.

Kiskorúak védelme

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (8) bekezdése alapján a kiskorúak védelmében alkalmazott korhatár-besorolásnál irányadó részletes szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatának fő elvi szempontjait ajánlásban teszi közzé az alábbiak szerint.

  • Törvényi rendelkezés:
    • Mttv. 9. § (8) – „A (2)-(7) bekezdés szerinti minősítésnél irányadó részletes szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatának fő elvi szempontjait - amennyiben a kiskorúak védelmével kapcsolatos közérdek vagy a kiskorúak védelmének egységes érvényesülése ezt indokolja - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) ajánlásban teszi közzé.”
    • Mttv. 183. § (1) – „A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban a) kidolgozza a kiskorúak védelme érdekében előírt klasszifikációval összefüggő ajánlást”
  • A megszületett ajánlás címe: A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai