Partneradatlap tengeri és belvízi mozgó rádióengedély kérelmekhez

Legutóbb frissítve: 2023. szeptember 28.

A benyújtónak egy példány partner adatlapot kell aláírva benyújtania, az összes fedélzeti vagy állandóhelyű állomás kérelméhez.

Az űrlap Acrobat Reader ingyenes szoftverrel (letölthető az www.adobe.com web oldalról) kitölthető.

Kérelmek benyújtása: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35. § (2) bekezdése szerint „Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.”, valamint a 26. § (1) bekezdés szerint „A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.” ezért az E-mailen küldött levelét nem állmódunkban közigazgatási eljárásra befogadni.

Kérelem benyújtására a fentiek alapján az alábbiak a lehetőségek:

  • postán megküldeni a 1376 Budapest, Pf. 997. címre,
  • személyesen átadni a Hatóság 1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 106. szám alatti Ügyfélszolgálatán;
  • a Hatóság Adatkapu (http://nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol) felületén keresztül megküldeni. (Az adatkaput az egyes űrlapoktól függően vagy csak az előzetesen regisztrált ügyfelek használhatják, vagy olyan kérelem űrlappal használható, amely a beküldőt az Ügyfélkapu azonosít.)