Módszertani útmutató a településtervek készítésével és módosításával összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez

Legutóbb frissítve: 2023. szeptember 21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kidolgozott jelen dokumentum az érvényes jogszabályi háttérre alapozva összefoglalja a teendőket a hírközlési szakági munkarész vonatkozásában, valamint közvetlen útmutatás ad a jogosultsággal rendelkező településrendezési hírközlési szakági tervezők részére a településtervek szakági fejezeteinek elkészítéséhez.

Az útmutató ajánlásokat fogalmaz meg, így a dokumentum bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogi kötőerővel nem bír, az csak a hivatkozott jogszabályokhoz fűződik.

Az anyag célja útmutatást (módszertant) adni a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 5.) Korm. rendeletben szabályozott tervek elektronikus hírközlési szakági munkarészeinek készítéséhez.

Az útmutató kiterjed a kapcsolódó jogszabályok, rendeletek, és a szükséges tervek, dokumentációk kötelező tartalmi elemeit képező megalapozó, alátámasztó munkarész hírközlési szakági fejezete készítése munkafolyamatának bemutatására. Ezen túlmenően az útmutató kitér a folyamat egyes feladatainak részletesebb magyarázatára, példákkal bemutatva a lehetséges és szükséges fejlesztésekre vonatkozó javasolt megoldásokat.

Az útmutató segítséget nyújt az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 27. §-ban és 4. mellékletében meghatározott tartalmú elektronikus hírközlési fejezet elkészítéséhez.