Módszertani útmutató településrendezési eszközök készítéshez

A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy a Miniszterelnökség és az illetékes szakmai kamara bevonásával 2015. szeptember 30-ig dolgozzon ki a településrendezési eszközök hírközlési szakági munkarészével kapcsolatos szakmai elvárásokat és speciális követelményeket tartalmazó módszertant, és azt tegye hozzáférhetővé a hírközlési szakági tervezők számára.

Ezúton tájékoztatjuk az érintett Tervezőket és minden érdeklődőt, hogy „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum immár az NMHH és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.

Az elkészült útmutató szakmai ajánlásokat fogalmaz meg, így bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogi kötőerővel nem bír, az csak a hivatkozott jogszabályokhoz fűződik.

Várjuk a szolgáltatók, hálózat üzemeltetők jelentkezését a hesz@szolgaltato_neve.hu e-mail címek létrehozásával és üzemeltetésével segítsék a tervezők munkáját abban, hogy érdekeiket a helyi településrendezési eszközökön keresztül képviselni tudják.

A most közzétett segédlet tartalmát - szándékaink szerint – a Hatóság rendszeresen felülvizsgálja, és a változásokhoz igazítja, és a szolgáltatók által üzemeltetett, közvetlenül a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges tervezői kapcsolattartásra szolgáló e-mail címek listáját a Módszertani útmutatóban rendszeresen frissíti. Mindehhez várjuk az Önök észrevételeit és javaslatait is a hesz@nmhh.hu címre.