Tájékoztató a 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendeletről (Er.)

Közzétéve: 2012. február 16.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás területén a rádióállomások, rádióhálózatok, rádiótávközlő rendszerek telepítésének, üzemben tartásának és engedélyezésének előírásait, a hatósági ellenőrzés szabályait, a zavarelhárító tevékenység rendjét a 11/2011. (XII. 16) NMHH rendelet szabályozza.

A rendeletben az alábbi területek szabályozása található meg:

  1. Rádiófrekvenciák használatának közös szabályai
  2. Frekvenciakijelölési és a rádióengedélyezési eljárás szabályai
  3. A rádióforgalmazás szabályai
  4. A hatósági ellenőrzés szabályai
  5. A rádiómérő tevékenység rendje
  6. A zavarelhárító tevékenység rendje
  7. Az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendje