Segélyhívó számok

Legutóbb frissítve: 2021. szeptember 30.

A segélyhívó számok háromjegyű rövid számok, amelyek segélykérő szolgálatok (mentők, tűzoltóság, rendőrség) elérését teszik lehetővé. A segélyhívó számok hívása a hívó fél részére díjmentes.

Hívószámok:

104

mentők

105

tűzoltóság

107

rendőrség

112

egységes európai segélyhívószám

A segélyhívó számokra vonatkozóan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem ad ki kijelölési engedélyt, azok használata a telefonszolgáltatók részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kijelölés nélkül kötelező.

A telefonszolgáltató köteles ingyenesen biztosítani, hogy előfizetője vagy a szolgáltatás igénybe vevője elérhesse a segélykérő szolgálatokat. A segélyhívások földrajzi irányítása tekintetében a telefonszolgáltató köteles egyeztetni a segélykérő szolgálatokkal.

A segélyhívó számok a nem azonosítható hívószámok közé tartoznak. A szolgáltató a hívó előfizető számláján és a számlamellékletben az előfizető kérésére sem adhatja meg a hatóság által nem azonosítható hívószámként közzétett azon hívószámokat, amely hívószámokon a segélykérő szolgálatokat értesítik.

Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményeket a 8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet írja elő.

A segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadásának és a helymeghatározási adatoknak a segélyszolgálati állomások kapcsolatos címére történő továbbításának – szolgáltatókkal egyeztetett – lehetséges műszaki megvalósítási módjait az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) Interfész specifikációja tartalmazza, amit a Hatóság a honlapján közzétesz.

Az ESR részét képező Központi Segélyhívó Adatbázisba (KSA) történő regisztrációt és az adatok átadásának módját az útmutató tartalmazza.