Első alkalommal rendezte meg az európai postafelügyeleti szervek plenáris ülését az NMHH

Közzétéve: 2017. június 27.

Június 22–23-án Magyarországon tartotta első féléves ülését a postai szabályozó hatóságokat tömörítő ERGP a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervezésében. A nemzetközi szakmai szervezet belga elnököt választott a következő esztendőre.

postafelügyeleti szervek plenáris ülése

Az ERGP (European Regulators Group for Postal Services) – amelynek munkáját jelenleg az olasz Angelo Marcello Cardani irányítja – 12. plenáris ülésének fő eseménye az volt, hogy 2018-ra egyhangúlag megválasztotta Jack Hamande-ot, a Belga Távközlési és Postai Intézet (BIPT/IBPT) vezetőségi tagját elnöknek. Az ülésen a magyar szabályozási feladatokat ellátó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) dr. Karas Monika elnök képviselte.

A tanácskozáson megszavazták és előirányozták a nyilvános konzultációs vitára az ERGP 2018-as munkaprogramját, amely a középtávú stratégiával (MTS) összhangban meghatározza a következő évi feladatokat. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az ERGP technikai segítséget nyújt a határt átlépő csomagszolgáltatások rendelettervezetének és részszabályainak kidolgozásához.

Minden alcsoport munkájáról előrehaladási jelentés készült: a postai hálózatokhoz történő hozzáférést, az európai postapiaci trendeket, az ügyfél-elégedettségi elemzéseket és a postai szolgáltatások költségeinek vizsgálatát egyaránt érintették az ülés résztvevői. A tagállamok megerősítették a határokon átnyúló csomagszállítási szolgáltatásokról szóló – a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács által június 9-én elfogadott – rendelet végrehajtásának támogatását is.

A plenáris ülés jóváhagyta az ERGP hatékonyságát javító intézkedések ütemtervét. Ez olyan rövid- és középtávú rendelkezéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik az ERGP munkafeladatainak végrehajtását, és gyorsabb intézkedést tesznek lehetővé. Az eljárásrendi szabályzatot megváltoztatták, így ezentúl minden tagország minden munkacsoport delegál tagot, illetve minden tagország küldötte kiveszi a részét a szerkesztőbizottsági munkából. Kibővítik az ERGP Titkárságát is a tagországokból érkező néhány önkéntessel. Az ERGP megkezdi saját honlapjának kialakítását is, és szorosabb együttműködést kezdeményez a telekommunikációs hatóságok nemzetközi szervezetével, az IRG-vel (Independent Regulators Group, Független Szabályozói Csoport).

Az ERGP-ről

Az ERGP az Európai Unió, továbbá az EU-hoz csatlakozni kívánó, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamainak postai szolgáltatásait szabályozó nemzeti hatóságokat tömöríti. Feladata, hogy tanácsot adjon és segítse az Európai Bizottságot a postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésében, illetve és a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyekben. Az ERGP hét éve tart rendszeresen plenáris üléseket, évenként egy-két alkalommal. Az NMHH korábban csak munkacsoportüléseknek adott otthont, plenáris ülésen első alkalommal fogadta a résztvevőket.

Az NMHH-nak júniusban ez már a második jelentős nemzetközi figyelmet kiváltó rendezvénye volt: június 13–16-án első alkalommal rendezte meg a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen küzdő internetes forródrótok nemzetközi szövetsége, az INHOPE éves közgyűlését.