Elkészült a hálózatsemlegességről szóló éves jelentés

Közzétéve: 2017. július 14.

Az NMHH elkészítette éves jelentését a hálózatsemlegesség hazai helyzetéről. A jelentés elkészítésére és nyilvánosságra hozatalára a hatóságot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (TSM rendelet) 5. cikkének (1) bekezdése, illetve a BEREC hálózatsemlegességi szabályok nemzeti szabályozók általi végrehajtásához kiadott BoR (16) 127 számú iránymutatásainak 182.-183. pontjai kötelezték.

A rendelet említett cikke kimondja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak szorosan nyomon kell követniük és biztosítaniuk kell a TSM rendelet hálózatsemlegességre vonatkozó előírásainak betartását és a nyomonkövetési tevékenységeikről, illetve az annak keretében nyert megállapításokról évente jelentést kell közzétenniük, és e jelentéseket be kell nyújtaniuk az Európai Bizottság és a BEREC felé.

Az NMHH ezen kötelezettségének tesz eleget az elkészült jelentés nyilvánosságra hozatalával, amely a 2016. április 30-tól 2017. április 30-ig tartó időszakra vonatkozóan foglalja össze a hálózatsemlegesség hazai helyzetét.

A jelentés a kapcsolódó anyagok között érhető el.