Jogszerűtlenül vezette be a Flip Otthont a Magyar Telekom

Közzétéve: 2017. augusztus 25.

A Flip Otthon díjcsomag bevezetésével megvalósult jogtalan versenyelőnyszerzés és szabálytalan általános szerződési feltételek (ÁSZF) miatt összesen 75 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Telekomra a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

A Flip Otthon bevezetése után az NMHH két, hivatalból indított általános felügyeleti eljárás során is vizsgálódott, és a nagykereskedelmi széles sávú piaci működést sértő magatartás miatt 50 millió, a jogsértő szerződési feltételeket tartalmazó ÁSZF miatt pedig 25 millió forint bírsággal sújtotta a Magyar Telekomot.

A hatóság a bírság összegének megállapításakor figyelembe vette a jogsértés súlyát, ismételtségét, folyamatosságát, időtartamát, a jogsértő által a jogsértéssel elért vagyoni előnyt, a jogsértéssel okozott érdeksérelmet, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számát, illetve a jogsértés piacra gyakorolt hatását. A szolgáltató az ideiglenes intézkedésben foglaltaknak eleget tett.

Jogtalan versenyelőnyszerzés a nagykereskedőkkel szemben

Az első, május 26-án hivatalból megindult általános hatósági felügyeleti eljárás végén az NMHH megállapította, hogy a Flip Otthon díjcsomag május 16-ai bevezetésével a Magyar Telekom nem felelt meg az átláthatóságra, az egyenlő elbánásra, a költségalapúság és díjak ellenőrizhetőségére, illetve a hozzáférésre és összekapcsolásra vonatkozó, a hatóság nagykereskedelmi piac tárgyában, 2011-ben hozott határozatában előírt kötelezettségeinek. Ezért ideiglenes intézkedésével megtiltotta a szolgáltatónak, hogy a jövőben a Flip Otthon díjcsomagra előfizetői szerződést kössön, illetve hogy a már megkötött előfizetői szerződések alapján előfizetői szolgáltatást nyújtson. A szolgáltató az eljárás megindulásakor május 28-ától módosította az ÁSZF-jét, felfüggesztette a Flip Otthon díjcsomag értékesítését, ugyanakkor egy időben bevezette a Flip Otthon+ nevű díjcsomagot, amelynek szabályossága szintén kifogásolhatónak bizonyult.

A hírközlési törvény és az uniós szabályozás alapján a Telekom mint jelentős piaci erejű szolgáltató nem folytathatott volna olyan piaci gyakorlatot, amely alkalmas a verseny korlátozására. Ugyanis, ha egy ilyen szolgáltató egy új, a korábbiaktól lényegesen eltérő internetszolgáltatást is tartalmazó díjcsomaggal bővíti a kínálatát, a tervezett szolgáltatást annak bevezetése előtt legalább 30 nappal köteles a hatóság által előzetesen jóváhagyott nagykereskedelmi áron felajánlani a többi szolgáltatónak. A Telekom nem nyújtott be ilyen kérelmet a hatósághoz, így a lehetséges versenytársak nem tudtak választási lehetőséget nyújtani az előfizetőknek a Telekom szolgáltatásával szemben, ezért a versenyhiány miatt az előfizetők érdekei sérülhettek.

A Magyar Telekomnak a vele szemben kirótt „egyenlő elbánás” kötelezettség alapján biztosítania kellett volna a jogosult szolgáltatók számára az újonnan kínált internet-hozzáférési szolgáltatáshoz tartozó nagykereskedelmi szolgáltatást, valamint az arra vonatkozó információk nyújtását ugyanolyan minőségben, mint amelyeket saját Flip Otthon díjcsomagjára nézve alkalmaz, annak érdekében, hogy a jogosult szolgáltatók reprodukálhassák a Flip Otthon díjcsomag internet-hozzáférési szolgáltatását, azzal piacra léphessenek és azt az előfizetők számára kínálhassák. A Magyar Telekom továbbá ezen kötelezettség megsértésével megszegte az „átláthatósággal” kapcsolatos előírásokat is, amelynek alapvető célja, hogy a szolgáltató által nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatások feltételei a társszolgáltatók számára nyilvánosak, és így megismerhetők legyenek.

Az NMHH elnöke által meghozott határozat jogerős, de a szolgáltató a bíróság felülvizsgálatát kérheti.

Jogsértő szerződési feltételek alkalmazása

A második, május 31-én megindított hatósági felügyeleti eljárás jogsértéseket tárt fel a Flip díjcsomag május 16-án, május 29-én, július 1-jén és augusztus 1-jén hatályba lépett ÁSZF-jének több pontja esetében is, amelyekben a szolgáltató nem tartotta be a törvényi és rendeleti előírásokat. Az általános szerződési feltételek pontos rögzítése a szolgáltató és az előfizető jogait és érdekeit együttesen védi, egyértelmű helyzetet teremt értékesítő és vásárló között. Az elektronikus hírközlési törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH-rendelet pontosan kitér az előfizetői szerződések feltételeire, módosításának lehetőségeire, amelyeket a szolgáltató Flip Otthon szolgáltatási csomagjának kínálatakor nem tartott be.

Az ÁSZF-ben – helytelenül – a Telekom többek között a szolgáltatás szüneteltetését helyezte kilátásba arra az esetre, ha az előfizető nem a szolgáltató által meghatározott feltételek szerint veszi igénybe az ügyfélszolgálatot. Jogszerűtlenül alkalmazta az előfizetői szerződések felmondását díjtartozás esetén; hibaelhárításért kérhető díjat, továbbá egyéni előfizetők számára az első hívásrészletezőért felszámítható díjat jelölt meg. Jogsértésnek számít a szolgáltatás korlátozása esetén – a jogszabályban meghatározottaktól eltérően – a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentése helyett az internetszolgáltatás teljesen elérhetetlenné tétele és az áthelyezésre vonatkozó igények jogszabályban rögzített határidőn túli teljesítése is.

A hatóság azoknál az előfizetőknél, akiknél a Telekom a jogsértő ÁSZF-rendelkezéseket alkalmazta és emiatt az érintetteket hátrány érte, kötelezte a jogszerű állapot helyreállítására. A Telekomnak ennek módjáról és menetrendjéről a hatóság számára intézkedési tervet kell benyújtania; módosítania kell ÁSZF-jét, ehhez intézkedési tervet szükséges kidolgoznia, illetve közleményt kell feltüntetnie a honlapján, hogy az elkövetett jogsértés – az előfizetők védelmében – széles körben ismertté váljon.

Az NMHH Hivatala által meghozott határozat nem jogerős, az ellen a szolgáltató fellebbezhet az NMHH elnökénél.