A Médiatanács 1309/2017. (XI. 28.) számú döntése

A Médiatanács által a Budapest 101,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. július 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes FONTANA MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2017. november 28.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2017. július 13-án közzétett Pályázati Felhívással a Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű hasznosítására megindított pályázati eljárásban 1176/2017. (X. 31.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a FONTANA MÉDIA Kft., és PJ/29365‑6/2017. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a FONTANA MÉDIA Kft.-vel a Budapest 101,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.