Közlemény az öt digitális televízió műsorszóró hálózat és egy VHF-sávi digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetésére kiírt pályázat eredményéről

2008. augusztus 13.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) 2008. március 25-én a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) rendelkezéseinek megfelelően Pályázati Felhívást tett közzé öt digitális televízió, valamint egy VHF sávi digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzésére.

2008. április 24-én pályázati ajánlatot nyújtott be az öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése céljából az Antenna Hungária Zrt. és a Digital Broadcasting Kft. Az egy VHF sávi digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése céljából 2008. április 24-én pályázati ajánlatot nyújtott be az Antenna Hungária Zrt., és a Magyar Rádió Zrt. Az NHH valamennyi benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek minősítette.

Az NHH az Ajánlatok értékelését a Dtv. 42. §-ának (4) bekezdésében foglalt határidőn belül elvégezte a következő eredménnyel:

Az öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában:

  • Antenna Hungária Zrt. 88,509 pont
  • Digital Broadcasting Kft. 83,781 pont

 

Az egy VHF sávi digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában:

  • Antenna Hungária Zrt. 90,007 pont
  • Magyar Rádió Zrt. 85,158 pont

 

Az NHH fenti döntését hozzájáruló állásfoglalás céljából a Dtv. 40. §-ának (5) bekezdése alapján a Dtv. 40. §-ának (1) bekezdése szerinti Országgyűlési Eseti Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) benyújtotta. A Bizottság 2008. július 25-ei ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az NHH az öt digitális televízió és az egy VHF sávi digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése iránt kiírt pályázatok nyerteseként az Antenna Hungária Zrt.-t hirdesse ki.

A fentiekre tekintettel az NHH az öt digitális televízió és az egy VHF sávi digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése iránt kiírt pályázatok nyerteseként az Antenna Hungária Zrt.-t-vel kezdi meg a szerződéskötési tárgyalásokat.