Az NMHH hatásköre az országgyűlési választások kampányidőszakában közzétett médiatartalmakkal kapcsolatban

Közzétéve: 2018. március 22.

Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők 2018. évi választását. A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) hatásköre az országgyűlési választások kampányidőszaka során is kizárólag a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv) felügyeletére terjed ki, hatósági eljáráson kívül csak a jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó általános tájékoztatás a feladata.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése alapján a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével – vagyis a Ve. rendelkezéseinek megsértésével – kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. A körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el.

Az NMHH felügyeleti hatásköre, eljárási jogosultsága kizárólag a politikai reklámként közzétett médiatartalmakban megvalósult jogsértések, tehát az Mttv. politikai reklámokkal kapcsolatosan előírt kötelezettségeinek megsértése esetén áll fenn. Az NMHH hatósági hatásköre tehát a politikai reklámokra vonatkozó, ugyanakkor a Ve.-ben rögzített rendelkezések megsértésének vizsgálatára nem terjed ki.

Az NMHH a vonatkozó alkotmányjogi elvek és a közigazgatásra vonatkozó általános eljárási szabályok alapján kizárólag az Mttv., illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján indított egyedi hatósági ügyben, eljárásban, az ügy körülményeinek részletes vizsgálata során megállapított tényállás keretében alkalmazhatja, értelmezheti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyet kizárólag hatósági döntésbe foglalhat.

Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata – különösen a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat –, illetve a közigazgatási törvény alá rendeltségének alkotmányos elve alapján az NMHH nem jogosult hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben hatósági eljárási jogviszonyon kívül felmerült jogi kérdések tekintetében jogértelmezési tartalmú vagy a jövőbeli hatósági eljárások tartalmát bármilyen módon érintő, meghatározó tartalmú állásfoglalást adni, mivel azzal megkerülné az Ákr. rendelkezéseit, garanciáit, illetve jogorvoslati rendszerét.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) határozatának indokolása értelmében a hatóság – hatósági eljárás kereteit nélkülöző eljárásban kiadott – jelen tájékoztatása sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem tekinthető, az semmiféle normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik.