Megjelent az elektronikus hírközlési akadálymentesség konzultációs dokumentuma

Legutóbb frissítve: 2018. május 4.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) nyilvános konzultációt indít, amelynek tárgya a hazai hírközlési akadálymentesség helyzete. A Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy álláspontjukat, javaslatukat, észrevételeiket a letölthető kérdőív postai, illetve elektronikus úton való visszaküldésével terjeszthetik elő 2018. május 9-én május 23-án, 17 óráig (határidő meghosszabbítva). A nyilvános konzultáció során beérkező anyagokat a Hatóság internetes honlapján fogja közzé tenni.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el Magyarországon a hírközlés szabályozási és felügyeleti, illetve a médiafelügyeleti feladatait. Célja minden területen ugyanaz: a fejlődés és a piaci verseny ösztönzése; valamint a fogyasztók, felhasználók érdekeinek hatékony képviselete Magyarország biztonságos digitális jövője érdekében.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint félmillió fogyatékos ember él. A fogyatékos emberek társadalmi integrációjában lényeges szerepük van az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak, mégpedig a szolgáltatásaik, az ügyintézés és a kommunikáció akadálymentesítése által. A hatóság ezért fontosnak tartja, hogy ösztönözze az egyes érdekeltek közötti párbeszédet annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek a jövőben egyenlő eséllyel férhessenek hozzá az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz.

Ennek a munkának a keretében hatóságunk 2017-ben workshopokat szervezett mind a hírközlési szolgáltatókkal, mind a fogyatékos emberek érdekképviseleti szervezeteivel, amelyet egy hírközlési szolgáltatások akadálymentességéről szóló nemzetközi konferencia követett 2017. november 13-án, Budapesten. Ezen a találkozón jelen voltak mind a szolgáltatók, mind az érdekvédelmi szervezetek, amelyek képviselői valamennyien egyetértettek a hatóság elnökének köszöntőjében kifejtett állásfoglalással: „nem lehet kérdés, hogy egy fogyatékos fogyasztó meg tud-e nézni egy televízióműsort vagy elérhető-e számára egy-egy hírközlési szolgáltatás az anyanyelvén”. A szolgáltatók nyitottak a változtatásokra, az önszabályozásban rejlő lehetőségek kiaknázásában támogathatja őket az az ajánlás is, amelynek elkészítését a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács ajánlotta fel a konferencián.

Jelen dokumentum célja elsősorban az aktuális helyzet pontosabb megismerése, az érintettek véleményének még szélesebb körű megismerése, amely egyik fontos alapja lesz a későbbi szabályozási lépéseknek.

A konzultációs dokumentum a Kapcsolódó tartalmak címszó alatti hivatkozás segítségével érhető el.

A kérdőív megválaszolása

Kérjük, a dokumentumban szereplő kérdésekre a letölthető kérdőívben válaszoljon.

A kérdőív visszaküldése

A kitöltött kérdőívet postai, illetve elektronikus úton is visszaküldheti 2018. május 9-én május 23-án, 17 óráig (határidő meghosszabbítva).

Amennyiben elektronikus úton szeretné megküldeni válaszait, akkor ezt az accessibility@nmhh.hu e-mail címen teheti meg.

A kitöltött és kinyomtatott kérdőívet postai úton, a konzultáció címének megnevezésével, az alábbi címre küldheti:

„Elektronikus hírközlési akadálymentesség konzultáció”
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1525 Budapest
Pf. 75.