A Médiatanács 260/2018. (III. 27.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. június 1.- december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [FRISS MÉDIA Kft. (Friss FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 27.

A Médiatanács a FRISS MÉDIA Kft. médiaszolgáltató Friss FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség vélelmezett megsértésével kapcsolatban megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás okafogyottá vált.